NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Setkání rodičů a příbuzných zasvěcených osob vsetínského děkanátu

By Publikováno 23. 2. 2023 Aktuality, Fotogalerie

Ve vsetínské farnosti se v úterý 21. února 2023 sešli rodiče a příbuzní zasvěcených osob pocházejících ze vsetínského děkanátu. Na tomto setkání byl přítomen biskup Antonín Basler, který předtím vykonal vizitaci. Setkání začalo poděkováním za zasvěcené osoby před vystavenou Nejsvětější svátosti. Následovalo Te Deum a poté P. František Král udělil všem přítomným svátostné požehnání. Následně se uskutečnilo společné posezení, při němž příbuzní zasvěcených osob povyprávěli, kde jejich blízcí slouží Bohu. Foto Lubomír Holý / Člověk a Víra

Fotogalerie