NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Rekapitulace ročních nejdůležitějších aktivit ACHO pro Ukrajinu

By Publikováno 23. 2. 2023 26 února, 2023 Aktuality, Charita

Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) rekapituluje dosavadní poskytnutou pomoc před blížícím se prvním výročím ruské invaze na Ukrajinu (24. února 2022) a také po návratu z nedávné cesty do této země.

Finanční sbírka na pomoc Ukrajině

ACHO brzy po vypuknutí krize zveřejnilo sbírkové finanční konto, na které mohli dárci zasílat své dary na pomoc. Během této doby se na kontě sešlo celkem 18 760 319,85 Kč. Nejvíce ale pomoc ACHO dárci podpořili po výzvě „Světlo a teplo pro Ukrajinu“, kdy od listopadu částka narostla o 16 806 118,00 Kč. „Naši pomoc na Ukrajině podpořilo více než 1 500 dárců a jim patří náš největší dík, protože bez nich bychom měli holé ruce a pomoc by nikdy nemohla získat takovou sílu a účinnost. Opravdu zdůrazňuji velké poděkování každému dárci,“ vzkazuje ředitel ACHO Václav Keprt.

Stejně jako samotná pomoc, tak i sbírka pokračuje na čísle účtu: 4030207/0100. „Rád bych i touto cestou znovu požádal veřejnost o podporu. Výroba velkokapacitních stanů a nákupy dalších generátorů budou opět vyžadovat finanční krytí. Jsme vděční za jakýkoli dar. Každý dar jim pomůže,“ vyzývá ředitel ACHO.

Evakuace dětí z dětského domova Živá perla

Evakuace 28 chlapců z dětského domova v Bortnykách na západní Ukrajině započata v pátek 11. března dopoledne odjezdem z Bortnyk. Přes Slovensko pak pokračovali na Svatý Hostýn, kde byli nouzově ubytováni v jednom z poutních domů.

Následovalo stěhování do nedaleké obce Loukov, kde díky laskavé nabídce obce, našli útočiště v místním kulturním domu. Od června pak bylo pro chlapce připraveno nové ubytování, které více vyhovovalo jejich zavedenému komunitnímu způsobu života. ACHO ve spolupráci s Alsol s.r.o. připravilo bývalé prostory jejich kanceláří na Sv. Kopečku u Olomouce, kde byli chlapci do začátku října. Tehdy se vedení domova rozhodlo k návratu na Ukrajinu. „Ředitel domova byl přesvědčen, že situace je natolik bezpečná, že se mohou vrátit. Není tam ale bezpečno, víme to, ale oni už tehdy chtěli domů. Nyní jsem domov navštívil. Chlapci jsou v pořádku, ale nedávno opět přímo nad jejich domovem přelétaly rakety, dokonce i nedaleko vybuchovaly. Budeme jim pomáhat i nadále tak, jak to děláme již od roku 2005,“ doplňuje Václav Keprt.

Provoz KACPU

Od 8. března 2022 začal v Olomouci v objektu tzv. Hanáckých kasáren fungovat Sklad materiální pomoci. Tento sklad fungoval jako jedno z pracovišť Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině Olomouc (zkratka KACPU). Provoz skladu od počátku zabezpečovala ACHO. Úkolem Skladu materiální pomoci KACPU Olomouc bylo primárně zajišťovat okamžitou základní pomoc formou dodávky hygienického a dalšího materiálu pro uprchlíky, kteří procházejí registračním procesem v KACPU. Dále sloužil uprchlíkům ubytovaným na přechodnou dobu přímo v KACPU Olomouc. Sklad fungoval až do konce rou 2022. Během této doby sklad zabezpečil více než 4 975 ks hygienických balíčků pomoci.

Světlo a teplo pro Ukrajinu – generátory a přenosná kamna

Útoky ruské armády byly a jsou již od podzimu namířeny zejména na kritickou infrastrukturu ukrajinských měst včetně elektráren a prvků rozvodné sítě elektrické energie. Opakované masivní raketové útoky způsobují výpadky elektřiny po celé Ukrajině, řada míst hlásila stav bez dodávek elektrické energie nebo stav částečných či silně omezených a přerušovaných dodávek. Stejně problematické se pak stávají dodávky tepla. Tato situace přímo ohrožuje životy běžných obyvatel, zejména však seniorů, dětí a nemocných.

Krizové situace se dají alespoň částečně řešit nouzovou výrobou elektřiny pomocí generátorů a vytápění pomocí mobilních plynových kamen.

Během posledních měsíců jsme k další distribuci potřebným na Ukrajinu dopravili celkem 343 ks generátorů o různých výkonech. Dalších 230 se již připravuje k dopravě na Ukrajinu. Distribuováno bylo také 500 ks přenosných propanbutanových kamen včetně stejného počtu na Ukrajině opakovaně plnitelných lahví.

Mezi generátory byl také jeden speciální, velký, osmitunový kontejnerový generátor o výkonu 400 kVA, který nyní slouží v městské čistírně odpadních vod v Kolomyji k nouzovému napájení čerpadel. V době výpadku elektřiny by bez tohoto zdroje došlo k zatopení celé čistírny, jejímu zničení a k ekologické katastrofě.

Kompenzační a zdravotní pomůcky materiální sbírka

Tento projekt materiální sbírky vznikl již na konci roku 2021 a měl být původně určen pro Charitu Mariupol. Ta musela úplně opustit své původní sídlo a přesunula se na Ukrajině jinam. Sbírku jsme ale nezastavili. Na Ukrajině jsou ale často zdravotní a kompenzační pomůcky dražší než v ČR, je jich nedostatek a nemocní či senioři s velmi nízkými příjmy si je často ani nemohli pořizovat. Jde přitom o zásadní vybavení, které pomáhá zlepšit jejich zdravotní i sociální stav. Sbírali jsme zejména: chodítka a podpažní berle, francouzské a vycházkové hole, invalidní vozíky, klozetová křesla (toaletní židle), postele s antidekubitními matracemi (případně jen antidekubitní matrace). Naplněný kamion odjel na Ukrajinu 26. 9. 2022.

Další materiální humanitární pomoc

Na Ukrajinu bylo dále dle možností zásob a dopravy vypraveno několik dodávek, nákladních aut či kamionů s běžným materiálem humanitární pomoci jako bylo trvanlivé potraviny, konzervy, hygienické potřeby, pleny dětské i inkontinenční pomůcky pro dospělé, zdravotnický materiál, ortézy, lékárničky, dezinfekce, dětské sedačky, hračky, oblečení, obuv, lůžkoviny, spací pytle, pračky apod. Veškeré materiální pomoci za uplynulých dvanáct měsíců bylo více než 48 tun v hodnotě přesahující 11 mil. Kč.

Podpora uprchlíků na území ACHO

Ihned s příchodem prvních uprchlíků jsme na ACHO evidovali veškeré nabídky ubytování a ty propojovali s osobami, které ubytování hledaly. Pomáhali jsme také v záležitostech, které s ubytováním souvisí. Toto propojování nabídky a poptávky se týkalo také dalších potřeb a nabídek např. postelí, lůžkovin, nábytku, domácích potřeb apod. Veškerou tuto pomoc nerealizovala jen Arcidiecézní charita Olomouc ale také všechny místní Charity v rámci Arcidiecéze olomoucké.

Tabulka zachycující počty podpořených osob:

Činnost Počet osob
Poradenství 7 247
Doprovod 1 613
Tlumočení 3 255
Asistence 957
Potraviny 21 919
Hygiena 9 040
Školní pomůcky/prostředky 912
Materiální pomoc vč. vybavení domácnosti 21 343
Finanční pomoc 1 142
Duchovní podpora 64
Psychologická pomoc 138
Transport 180
Pomoc s ubytováním 1 532
Pomoc se zaměstnáním 822
 – z toho zaměstnaných v Charitě (počet) 27
Péče o osoby se speciálními potřebami 34
Adaptační a integrační aktivity 1 653
 – z toho jazykové kurzy (počet) 502
Celkem 72 380

 

I v současné době nabízíme uprchlíkům poradenství, zprostředkování odborného poradenství pro uprchlíky v oblastech zprostředkování tlumočení, informací k legislativě, získání práce, vzdělání, zdravotní problematiky uprchlíků, psychologické pomoci apod.

V rámci pomoci jsme nezapomínali ani na duchovní a psychosociální podporu, a to jak pro uprchlíky, jiné Ukrajince žijící na území ČR, tak pro zájemce z řad veřejnosti nebo dobrovolníků a vlastních pracovníků. Předávali jsme také informace týkající se bohoslužeb.

Dobrovolníci

ACHO v průběhu roku pomáhala řada dobrovolníků. Někteří jen nárazově, jiní dlouhodobě. Někteří pomáhali s dopravou při využití vlastních dopravních prostředků, a to jak při dopravě osob, tak i materiálu. Dobrovolníci se účastnili příjmu či třídění materiálu ve skladech humanitární pomoci, realizovali nakládku a vykládku materiálu, jeho vydávání uprchlíkům, starali se o evidence, administrativu apod. „Ke všem dobrovolníkům míří naše veliké poděkování. Byly to tisíce hodin, které věnovali pomoci Ukrajině ze svého volného času. Nemusí to tak na první pohled být patrné, ale dobrovolníci byly velmi důležití a bez nich by spousta záležitostí šla realizovat velmi obtížně. Opravdu upřímné díky,“ vzkazuje i touto cestou ředitel ACHO.

Celý a podrobný výčet všech aktivit by si vyžadoval větší rozsah, zde jsme zmínili jen ty nejvýznamnější.

Marek Navrátil, tiskové oddělení ACHO