NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Biskupové se setkají s katechumeny

By Publikováno 23. 2. 2023 Aktuality

Více než 50 dospělých lidí bude ve farnostech olomoucké arcidiecéze pokřtěno o letošních velikonočních svátcích. V sobotu 25. února 2023 se s nimi setkají biskupové Josef Nuzík a Antonín Basler a přijmou je mezi čekatele křtu.

Přijetí mezi čekatele křtu je poslední etapa celoroční přípravy na křest. Dospělí uchazeči bývají zpravidla křtěni o Veliké noci a mezi čekatele křtu tak jsou přijímání o první neděli postní. Přes 50 dospělých uchazečů, kteří chtějí svátost křtu přijmout o letošních Velikonocích, přivítají v sobotu 25. února, den před první nedělí postní, biskupové Josef Nuzík a Antonín Basler při slavnostní bohoslužbě v olomoucké katedrále sv. Václava. Doprovodí je sem také kněží, kteří je na křest připravují, a kmotři, kteří je doprovázejí na cestě víry. Po mši svaté a krátkém občerstvení setkání pokračuje v Arcibiskupském paláci.

(ilustrační foto)