NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Hostina v Lukášově evangeliu: teologická fakulta zve k postně-velikonoční duchovní obnově

Naplánovaná událost Aktuality Duchovní cvičení Kalendář hlavní strana
Olomouc – Cyrilometodějská teologická fakulta Mapa

Laikům i duchovním se zájmem o meditaci nad obrazy s biblickou tématikou je určena postně-velikonoční duchovní obnova nazvaná „Hostina v Lukášově evangeliu“. Probíhat bude formou čtyř sobotních setkání v prostorách Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a povede ji sestra Siarda Ludmila Trochtová SPraem.

Témata čtyř setkání jsou „V Jeruzalémě“, „Ježíšova oběť“, „Po zmrtvýchvstání“ a „U stolu s Ježíšem“ a plánována jsou postupně na soboty 11. března, 25. března, 15. dubna a 29. dubna 2023 vždy v čase od 10.00 do 12.00.

„Účastníci se seznámí s tématem eucharistie tak, jak ji zachycuje Lukášovo evangelium, a s formami výtvarného zachycení tohoto tématu v průběhu staletí. Díky meditaci nad jednotlivými obrazy posílí svou schopnost objevovat jednotlivé roviny a vrstvy uměleckých děl v souvislosti s biblickým textem,“ zvou pořadatelé.

Podrobnější informace k duchovní obnově, která se koná v rámci celoživotního vzdělávání CMTF, lze najít na webu www.cmtf.upol.cz.