NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Postní almužna nám pomáhá vnímat potřeby druhých

By Publikováno 20. 2. 2023 Aktuality, Charita

Popeleční středou, která letos připadá na 22. února, nastává postní doba, která je již řadu let spjata s Postní almužnou. V neděli 25. února si mohou věřící v kostelích vyzvednout papírovou schránku „postničku“. Do schránky vkládají peníze, které ušetřili během čtyřicetidenního postního období. Finanční prostředky nastřádané v postním období pomáhají prostřednictvím Charity matkám samoživitelkám, vícečetným rodinám, ale i potřebným ve farnostech. Charita Olomouc zároveň vyhlásila soutěž o nejoriginálnější postní kasičku.

Odříci si něco, co nutně nepotřebuji k životu a ušetřené prostředky věnovat na pomoc potřebným. To je smyslem Postní almužny, která je viditelným vyjádřením pečující lásky církve – milosrdenství projeveného skutkem. Do čtyřicetidenní dobrovolné duchovní výzvy se můžete zapojit každý. Stačí si pouze přijít pro „postničku“ v kostele nebo ve své farnosti, případně si ji vyrobit podle návodu doma.

Příležitost projevit víru skutky

„Kasičku mám stále na očích a vkládám do ní peníze okamžitě, když se něčeho zřeknu,“ zmiňuje Marek Soldán z olomouckého arcibiskupství, který rád přispívá tam, kde je třeba. „Postní almužny se účastním, protože chci svým malým dílem pomoci lidem v nouzi,“ říká. Největší přikázání je přikázáním lásky: „Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe.“ Postní almužna je příležitostí pro každého z nás otevřít dlaň.

Nákup léků, potravin, úhrada nájmu

V letošním roce prožíváme čtyřicetidenní období v podmínkách, které nejsou pro mnohé snadné. Inflace, zvyšující se nájmy včetně energií nejvíce dopadají na nejzranitelnější – rodiny s dětmi, matky samoživitelky, osamocené seniory, dlouhodobě nemocné.

Díky prostředkům z Postní almužny Charita Olomouc poskytuje přímou finanční pomoc lidem ocitajícím se v tísni. Jen v loňském roce pomohla z Postní almužny celkem v 31 žádostech o přímou finanční pomoc. Jednalo se o úhradu léků, jízdného, nákladů spojených s bydlením, nákup vybavení do domácnosti, nákup potravin, úhradu poplatků za výpis exekucí, úhradu táborů pro děti aj.

Peníze pomáhají i ve farnostech

Každý z nás se může rozhlédnout, zda nezná ve svém okolí někoho, komu by tato pomoc přinesla tolik potřebnou naději a pocit blízkosti. Do „postničky“ lze vložit i lístek se jménem rodiny nebo jednotlivce, který potřebuje pomoc. Ve farnosti Sv. Václava tak v jedné kasičce bylo přímo vloženo jméno farnice, která dlouhodobě žije v nedostatku. Darované peníze použila na úhradu nájmu. Z výtěžku byly rovněž zakoupeny potřebné matrace pro rodinu s pěti dětmi.

Soutěž o nejoriginálnější postní kasičku

Charita se v rámci letošní postní almužny vydala cestou kreativity a udržitelnosti. „Rozhodli jsme se vyhlásit soutěž o nejoriginálnější postní kasičku. Děti si mohou vyrobit vlastní „postničku“ a zaslat nám 5 fotografií,“ sděluje Dagmar Hubená, koordinátorka sbírky. Termín, do kdy je možné se do soutěže přihlásit, je od 22. února do 23. března. Vyhodnocení soutěže proběhne v týdnu po Květné neděli (2. dubna). Výsledky soutěže budou zveřejněny na sociálních sítích Charity Olomouc. Vítězové budou vyzváni k převzetí cen v Charitě Olomouc. „Chystáme zajímavé ceny, a to jak zážitkové, tak různé hry a kreativní pomůcky,“ doplňuje Dagmar Hubená.

V roce 2022 se do sbírky zapojili věřící z 24 farností v Olomouci a okolí, výtěžek na pomoc potřebným činil 97 008 Kč. „Částka je o trochu nižší než v předloňském roce, vnímáme, že to bylo z důvodu války na Ukrajině, která se rozpoutala loni přesně v době konání Postní almužny. Pomoc občanů tak směřovala právě tímto směrem,“ vysvětluje Dagmar Hubená a dodává: „Těší nás a dává naději, že lidé i v této době myslí na druhé a vnímají potřebu pomáhat těm, kteří jsou ve složitější situaci než oni sami.“

Finanční příspěvky lze zasílat i přímo na účet Charity Olomouc 1221443811/0100 s příslušným variabilním symbolem 2023471. „Postničky“ mohou věřící ve svých farnostech odevzdat do 2. neděle velikonoční, která letos připadá na 2. dubna.

Eva Štefková, Charita Olomouc, foto Nadiia Kruzman