NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

7. v mezidobí

By Publikováno 19. 2. 2023 Mons. Antonín Basler

„Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“ (Mt 5,44)

Vrcholný požadavek evangelia. Abychom to dokázali, protože to Ježíš žádá, je třeba začít u těch malých příležitostí, jako je dokázat nevrátit ostré slovo, neoplatit nevhodné chování nebo přezíravý pohled apod. Každý, i maličký úspěch, Pán stonásobně ocení.