NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zimní pouť a valná hromada Matice velehradské

By Publikováno 13. 2. 2023 Aktuality, Fotogalerie

U příležitosti výročí úmrtí sv. Cyrila se na Velehradě v neděli 12. února 2023 konala tradiční Zimní pouť. Hlavním celebrantem byl biskup Antonín Basler, který všem na závěr požehnal ostatky sv. Cyrila. Odpoledne následovala ve Slovanském sále valná hromada Matice velehradské. Zahájil ji její předseda P. Miroslav Suchomel a v průběhu byla představena činnost a účetní zpráva za uplynulý rok. Přítomní také schválili plán na rok 2023. Valnou hromadu pozdravili i zástupci dalších matic. Hlavní zvoník velehradské baziliky David Vojáček poté představil vlastní publikaci o velehradských zvonech a také další zvoníky. Foto František Ingr / Člověk a Víra

Fotogalerie