NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Matice svatokopecká slaví sto let, jubileum zahájí v neděli mší s arcibiskupem Graubnerem

By Publikováno 13. 2. 2023 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Svatý Kopeček Mapa

Matice svatokopecká si v letošním roce připomíná 100 let od svého založení (1923). V průběhu roku připravuje na Svatém Kopečku zajímavé aktivity, o kterých bude postupně informovat na svém webu a facebooku. Do jubilejního roku vstoupí Matice 19. února 2023 v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce mší svatou a slavnostní valnou hromadou členů Matice svatokopecké za účasti pražského arcibiskupa Jana Graubnera.

Matice připravuje také výstavu o své staleté tradici a osobnostech, které se zasloužily o rozvoj spolku a poutního místa. Na srpen pak plánuje uspořádat „Sousedskou slavnost“, kterou finančně podpořila Nadace Via v rámci dotační výzvy Milion pro Olomouc a vyhlásila ji společnost Kaufland. Cílem akce je propojit různé generace a aktivizovat zejména komunitu seniorů, která je nejvíce ohrožena sociálním vyloučením. Matice připravuje celodenní program (divadlo, přednášky, hry, dílny, prohlídky poutního areálu) určený členům spolku, svatokopeckým farníkům, obyvatelům místní městské části i všem příznivcům poutního místa. Důležitým aspektem projektu je mezigenerační dialog, solidarita a ochota se podílet na společné věci.

Matice svatokopecká vznikla na podporu poutního místa v prosinci 1923. Na své náklady zakoupila a stavebně upravila Poutní dům (dnešní Hospic na Svatém Kopečku), aby zajistila lepší komfort poutníkům přicházejícím na toto poutní místo. Protektorem Matice byl do roku 1947 olomoucký arcibiskup Leopold Prečan, který měl Svatý Kopeček od dětství ve velké oblibě. Předsedou se stal kanovník František Světlík a jejím jednatelem – iniciátor spolku – kaplan na Svatém Kopečku P. Arnošt Voves OPraem. Za členy se denně konaly v chrámu modlitby a pětkrát za rok byla sloužena u oltáře Panny Marie mše svatá za zemřelé členy a dobrodince Matice.

Záměrem zakladatelů Matice bylo obnovit zájem poutníků o Svatý Kopeček, aby se stal jakýmsi „exercičním domem“ pro severozápadní a střední Moravu a místem, na kterém lidé načerpají nové duchovní podněty. Cílem bylo také pomáhat s údržbou a náročnými opravami svatokopeckého poutního areálu, zejména formou finančních sbírek.

25 let od založení měla Matice něco kolem 12 tisíc členů a v čele s neúnavným a velmi akčním proboštem P. Janem Juliem Půdou OPraem. pomáhala s odstraněním škod na poutním areálu na konci druhé světové války. Matice se do svého nuceného zrušení v padesátých letech 20. století přičinila o finanční sbírky ve prospěch obnovy poutního chrámu, investovala do stavebních úprav poutního a exercičního domu (žel k plánované přístavbě poutního domu již nedošlo, budova byla spolku v 50. letech 20. století zabavena). Matice také provozovala kino a zasadila se kupříkladu o umístění zastavení křížové cesty do ambitů nebo se ujala realizace hodnotného pomníku padlým hrdinům, který vytvořil Julius Pelikán.

V tomto duchu pak na přerušenou tradici v devadesátých letech minulého století navázala současná Matice, o jejíž obnovení se přičinili zejména Bohuslav Smejkal a svatokopecký farář P. Jakub Berka OPraem. Do činnosti Matice se zapojila řada obětavých dobrovolníků z řad členů spolku. O rozvoj spolku se zasadili např. emeritní jednatelka Zora Krejčí nebo emeritní předseda Jan Preč. Dlouholetým protektorem spolku byl biskup Josef Hrdlička.

Více o matici a připravovaných akcích na www.maticesvatokopecka.cz.

Martin Kučera, jednatel spolku