NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Kontinentální shromáždění synody: Závěrečná poznámka biskupů

By Publikováno 13. 2. 2023 Aktuality, Synoda

Skončila druhá fáze Evropského synodálního setkání, kterého se ve dnech 10.-11. února v Praze účastnili již jen předsedové evropských biskupských konferencí. Přinášíme plné znění závěrečného dokumentu této části.

Děkujeme Pánu za zkušenost synodality, kdy jsme poprvé na kontinentální úrovni viděli vedle sebe biskupy, kněze, zasvěcené osoby a laiky. Máme radost, protože jsme během těchto dnů v Praze zjistili, že společně prožité chvíle modlitby a práce během shromáždění byly hlubokým duchovním a skutečně synodálním zážitkem. Vzájemné naslouchání, plodný dialog, vyprávění o tom, jak naše církevní společenství prožívala první fázi synodálního procesu a připravovala se na toto kontinentální setkání, jsou jasným znamením naší jedinečné sounáležitosti s Kristem.

Národní zprávy, práce ve skupinách a řada vystoupení, která jsme si vyslechli, se spojily v závěrečném dokumentu, který byl předložen shromáždění, a který bude příspěvkem církví v Evropě k přípravě Instrumentum laboris pro synodu. Děkujeme všem, kteří se s námi podělili o své zkušenosti s upřímností a respektem k různým citlivým tématům; děkujeme také redakčnímu výboru za skvělou práci, kterou při přípravě dokumentu odvedl.

Jako plod této synodální zkušenosti se my, biskupové, zavazujeme nadále prožívat a podporovat synodální proces ve strukturách a životě našich diecézí. Tato zkušenost zájmu o celou církev v Evropě nás povzbudila v našem odhodlání věrně žít naše univerzální poslání. Zasadíme se v podpoře instrukcí Svatého otce, Petrova nástupce, pro synodální církev, která je živená zkušeností společenství, účasti a poslání v Kristu.

Chceme kráčet společně, svatý Boží lid, laici a pastýři, poutníci, ulicemi Evropy, abychom hlásali radost z evangelia, která pramení ze setkání s Kristem, a chceme to dělat společně s mnoha bratry a sestrami z jiných křesťanských denominací. Chceme usilovat o zvětšení prostoru našich stanů, aby se naše církevní společenství stala místem, kde se každý cítí vítán.

Praha, 11. února 2023
památka Panny Marie Lurdské

Zdroj: www.cirkev.cz