NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

5. v mezidobí

By Publikováno 5. 2. 2023 Mons. Antonín Basler

„Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“ (Mt 5,16)

Od chvíle křtu, žijeme-li v milosti posvěcující, je v nás přítomen Ježíš Kristus – Světlo světa. Toto Světlo má prozařovat z našeho myšlení, slov i skutků. Záleží však na našem vědomém sjednocení s ním.