NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

„Mat s Mattem“: rodinné centrum připravilo knižního průvodce modlitbou za alkoholiky

By Publikováno 30. 1. 2023 Aktuality

Centrum pro rodinný život v Olomouci vydalo v prosinci 2022 novou knihu. Pod názvem „Mat s Mattem“ ji napsala Jitka Dominika Krausová OV a jedná se o průvodce modlitební cestou za lidi s problémy s alkoholem a za jejich blízké.

Ctihodný Matt Talbot, kterého si velmi vážili papežové Pavel VI. a Jan Pavel II., je neoficiálním patronem závislých, známý v anglosaských zemích a v Polsku. Je příkladem obrácení od mládí těžkého alkoholika a pak dlouholeté abstinence a svatého života až do smrti. Kniha má církevní schválení.

Jedná se o příručku 40denní modlitební cesty, která zahrnuje každodenní modlitbu a rozjímání na podkladě života ctihodného Matta Talbota, Písma svatého nebo jiného textu. Texty jsou doplněné otázkami k zamyšlení i zpytování svědomí. Délku cesty si lze individuálně upravit. Najdete zde doporučené modlitby i jiné podpůrné prostředky částí cesty (půst, pouť, mše svatá, solidární abstinence, atd.).

Kniha a její zamyšlení se dotýkají jak závislých, tak i blízkých závislého, obecně mladých lidí a všech, kteří se chtějí podílet na boji s ničivým démonem alkoholismu. Lze se modlit za konkrétního člověka (pijící kněze nebo matky a pod.) nebo obecně. Možný 40denní solidární půst od alkoholu je pak výzva duchovního boje, křesťanská výzva oproti společenské výzvě „suchý únor“.

Knihu dostanete na Centru pro rodinný život v Olomouci za dobrovolný příspěvek, doporučená výše je 35 Kč. Nejlépe je domluvit se na osobním odběru při návštěvě Olomouce.