NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Skončilo 134. plenární zasedání České biskupské konference

By Publikováno 25. 1. 2023 Aktuality

Na Arcibiskupství pražském jednali od 23. do 25. ledna 2023 biskupové Čech, Moravy a Slezska. 134. zasedání ČBK se účastnil i apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Jude Thaddeus Okolo a zástupci mužských a ženských řeholí, sr. Krista Chládková a arciopat Prokop Siostrzonek. Jednání předcházel studijní den biskupů na téma „Evangelizace v digitálním věku“ se sr. Rose Pacatte, členkou kongregace Dcer sv. Pavla z USA.

Na začátku zasedání přítomné pozdravil apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, který hovořil mimo jiné o procesu Synody o synodalitě, jejíž evropská fáze se bude konat za několik týdnů v Praze, a ujistil přítomné o svých modlitbách za toto setkání. Dále s biskupy společně debatoval o krocích, které již byly učiněny v rámci ochrany nezletilých a zranitelných osob v církvi i o dalších iniciativách, které jsou k této problematice plánovány do budoucna.

Biskupové se v rámci jednání věnovali ekonomickým záležitostem, schválili rozpočet ČBK, Charity i České katolické charity pro rok 2023. Debatovali o podnětech z komisí, rad a pracovních skupin ČBK. Jmenovali nového koordinátora vysokoškolské pastorace, schválili zveřejnění vybraných liturgických knih Římského rituálu online pod portálem Liturgie.cz, což může napomoci pro přípravu bohoslužeb či další studium. Biskupové rovněž hovořili o přípravách a o programu Světových dnů mládeže, které se uskuteční první srpnový týden tohoto roku v Lisabonu. Byli informováni také o plánovaném eucharistickém kongresu v Ekvádoru v roce 2024 a přípravách ze strany Vatikánu na Jubileum 2025. Členové ČBK také schválili záštitu slavnostnímu dokončení kopie fatimské Capelinhy v Koclířově.

Generální sekretář P. Stanislav Přibyl informoval členy ČBK o programu a formě nadcházejícího Evropského kontinentálního setkání, které se uskuteční od 5. do 12. února v Praze v Hotelu Pyramida, organizuje ho sekretariát ČBK společně s CCEE (Radou evropských biskupských konferencí). Pozval české a moravské biskupy k účasti na mši svaté s předsedy biskupských konferencí v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ve středu 8. února od 18.00. Biskupové také zvolili delegáta ČBK na zasedání biskupské Synody o synodalitě, které se bude konat 4.–30. října 2023 v Římě. Zdenek Wassebauer, pomocný biskup pražský, byl zvolen delegátem, náhradníkem českobudějovický biskup Vlastimil Kročil. Členové ČBK během zasedání společně s P. Prokopem Brožem, členem národního synodálního týmu, reflektovali výsledky synodálního procesu jednotlivých diecézí a národní úrovně.

V úterý 24. ledna biskupové koncelebrovali bohoslužbu za účasti veřejnosti v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě. Hlavním celebrantem byl pražský arcibiskup a předseda ČBK Jan Graubner, kazatelem českobudějovický biskup Vlastimil Kročil.

Zdroj: www.cirkev.cz