NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Ostravská Charita zřídila místo pomoci obětem zneužívání v církvi

By Publikováno 25. 1. 2023 Aktuality, Ochrana nezletilých

V ostravsko-opavské diecézi se od 1. ledna 2023 otevřela nízkoprahová poradna pro oběti sexuálního zneužívání. Pilotní projekt má posloužit jako vzor pro ostatní diecéze.

„Jsem rád, že taková poradna vzniká právě u nás v diecézi,“ vítá její otevření apoštolský administrátor biskup Martin David. Provoz kontaktního místa zaštítí Poradna Charity Ostrava, která zprostředkuje odborné poradenství, především psychologickou, příp. navazující psychoterapeutickou podporu. „Pomoc klientům, kteří se stali oběťmi sexuálního násilí, zajišťujeme ve spolupráci se třemi externími odborníky, a to dvěma kněžími-psychoterapeuty a jednou laickou psycholožkou,“ uvádí za ostravskou Charitu Dalibor Kraut. Vedoucí poradny Marek Adámek ho doplňuje: „Když se na nás někdo telefonicky obrátí, bude si moci vybrat z nabídky těchto tří odborníků.“ Charita poradní místo připravuje ve spolupráci s organizací Bílý kruh bezpečí, který doplní podporu obětí zejména v rovině právního poradenství, a to diskrétně, bezplatně a anonymně.

„Jde o to, aby oběti sexuálního násilí měly uvnitř církve prostor řešit svou bolestnou zkušenost. Často totiž vyvstávají také otázky ve vztahu k Bohu a k církvi. Pomoc poskytovaná poradnou v prvé řadě klientovi pomáhá zorientovat se a pojmenovat, co se stalo. Dále mu může usnadnit i cestu k podání trestního oznámení, což bývá pro oběti často velmi náročné,“ upřesňuje státní zástupkyně Jiřina Navrátilová, která se právním aspektům sexuálního zneužívání v církvi věnuje též na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Právě tam Navrátilová spolu s P. Liborem Botkem v předešlém akademickém roce uspořádala kurz pro církevní soudce a konferenci o šetření sexuálních deliktů v katolické církvi. „Na srpnové konferenci v Olomouci zazněla potřeba nejen psychologické, ale i duchovní pomoci obětem, kterou terapeuti v necírkevních poradnách zpravidla neposkytují,“ upřesňuje státní zástupkyně Jiřina Navrátilová.

S myšlenkou na zřízení takovýchto míst pomoci přišel již pražský biskup Zdeněk Wasserbauer v roce 2021 po konferenci k tématu sexuálního zneužívání v církvi ve Varšavě a chtěl ji převést do praxe i v České republice. Zřízení kontaktního místa vychází také z výzvy papeže Františka, aby každá diecéze měla své centrum pro pomoc obětem zneužívání. „Poradna se otevírá v rámci Charity České republiky. Tím pádem by sdílení zkušeností a otevírání podobných míst v dalších diecézích mělo být snadnější,“ odkazuje Navrátilová k přání biskupa Zdeňka Wasserbauera, který má v rámci ČBK téma sexuálního zneužívání a ochrany mladistvých na starosti, aby ostravský pilotní projekt posloužil jako model pro ostatní diecéze.

Zdroj: www.cirkev.cz