NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Chci být pevná Skála a rozdávat těm, kdo hledají Boha

By Publikováno 25. 1. 2023 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

Snažím se pracovat na stavbě Božího chrámu a prosím, abych byl užitečný Pánu i lidem, vyznává se pro rubriku Zkušenosti s Bohem Jan.

Narodil jsem se z lásky a vůle Boží svým rodičům a v říjnu téhož roku – v době, kdy byl zvolen nový papež Jan Pavel II. – jsem byl pokřtěn a přijat do společenství věřících. Již odmala jsem trávil chvíle s rodinou při zkouškách, kdy sbor nacvičoval na bohoslužby. Dědeček byl varhaník a dával mi co pro to, abych něco z hudby taky uměl. Hrával jsem na flétnu a zpíval při bohoslužbách, ale víc mě bavilo ministrovat.

Dnes, smutných pět let od rozvodu ze strany mé bývalé ženy, chci být s Pánem Bohem ještě víc spojen: nejen ministruji, ale k tomu vykonávám službu kostelníka a snažím se, kolikrát i z posledních sil, kdy už na člověka všechno padá z divokého světa zaměstnání i rodinných starostí, dál pracovat na stavbě Božího chrámu.

Každý den se potýkám s lidmi, kteří nesnášejí církev nebo Boha a útočí na mě kvůli tomu, co za skandály se děje v církevním světě. Cítím, že není správné, co se děje, ale také, že ne všichni jsou takoví a křivdí se jim. Proto chci umět hájit svou víru a často se cítím jako svatý Petr, který následoval Pána, bránil ho a hlásal Boží lásku těm, kteří křesťany pronásledovali. Rád bych, stejně jako svatý Petr, uměl obstát ve zkouškách, rád bych byl pevná Skála, na které Ježíš může stavět zdravé jádro, rád bych z celého srdce rozdával těm, kteří hledají a přicházejí, aby Boha našli.

Miluji svou zodpovědnou činnost pro chrám Páně, miluji práci u varhan, když se mohu podílet na opravách: srdce mi hoří a v každém tónu krásně zní i hlas milujícího Ježíše, který léčí mou víru, mou lásku, mou mysl a vše, co se dá vyléčit v mé tělesné schránce, aby zas další den fungovala, jak má. Rád bych každý pád ve svém životě obětoval na oltář a prosím, abych každý den, který mi Pán ještě nabízí, byl užitečný pro to, co mám vykonat jak pro Pána, tak pro ty, kteří nás potřebují k obnově víry.

Jan