NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

2. v mezidobí

By Publikováno 15. 1. 2023 Mons. Antonín Basler

„Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa.“ (Jan 1,29)

Tato Křtitelova slova zaznívají pokaždé před svatým přijímáním. Zkusme si vždy uvědomit, že ten, který ke mně ve svaté hostii přichází, je živý Bůh, který se z nekonečné lásky ke mně stal Beránkem, aby mohl být obětován místo mne, jako tomu bylo na hoře Moria, kde byl obětován beránek místo Izáka.