NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Ježíš mě vede za ruku jako dítě, a i když ta cesta není lehká, je radostná a krásná

By Publikováno 11. 1. 2023 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

První setkání s Ježíšem jsem prožila u filmu a od té doby mě on vede domů k Bohu Otci, vypráví pro rubriku Zkušenosti s Bohem Květoslava.

Narodila jsem se milujícím rodičům před téměř 60 lety, jako malé novorozeně jsem byla pokřtěná. V rodině nás vedla k víře babička Františka. Rodiče tehdy do kostela nechodili a po úmrtí babičky se tak má cesta do kostela a ke svátostem přerušila. Přesto jsem prožila krásné dětství v lásce a porozumění.

První setkání s Ježíšem jsem prožila při zhlédnutí filmu Ježíš. Mé srdce se tak zvláštním způsobem pohnulo, že jsem si začala klást otázky o životě až po radostný výkřik: „Bože, ty jsi!“ Časem však s prozřením, že i já stojím proti kříži v davu, který Ježíše křižuje svým ne příliš pěkným životem. Dnes už vím a věřím, že díky Duchu Svatému mohu jít po boku s Ježíšem v odpuštění a lásce. Vede mě za ruku jako dítě a společně s ním jdu k našemu Bohu Otci domů. Cesta to není lehká, ale je zvláštním způsobem radostná a krásná. Ukazuje mi lásku, která je jiná.

V obrazech mého života s lidmi kolem a v těžké nemoci mého muže mi ukazuje, co se míní slovem srdce a Ježíšova láska v něm. Za tento dar jsem nesmírně vděčná, i když nejvíce ji vnímám v bolesti, ve smutku a v těžkostech. V kratičkých chvilkách v mém nitru mi dává zakusit, že mu patřím a že mé srdce je schopno lásky. Nechci ty chvíle už nikdy ztratit.

Svátosti, které nám Ježíš daroval, jsou pro mě ještě částečně tajemstvím a možná i zůstanou. Já jen vím, že když ke svátostem přistupuji a jsem součástí bohoslužby ve společenství, s liturgií slova, v proměňování těla Kristova duchovními, ve smíření, v pokání, má duše i tělo pociťuje úlevu, klid, radost a také zvláštní krásu. Vím, že to vše je pro mě dobré a toužím být součástí. Proto mám velikou radost, že jsme před třemi lety s manželem dosáhli zplatnění našeho do té doby církevně neplatného manželství.

Toužím po setkání s Ježíšem a chci být ve společenství s věřícími lidmi. Ježíš mi ukazuje takové věci, které bych chtěla sdílet i s dalšími lidmi. Přeji si, aby všichni kolem mě zakusili, jaké to je se s Ježíšem potkat a nechat se uzdravovat z moci tohoto světa. Není má radost radostí, když si chci nechat Ježíše jen pro sebe. Otázkou je, jak to mám dělat? Mám v živé paměti, při mém obrácení, jak můj zápal, hlavně v mé rodině, nikoho nenadchl a já se musela naučit a učím trpělivosti, lásce a pochopení.

Květoslava