NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Křtu Páně

By Publikováno 8. 1. 2023 Mons. Antonín Basler

„A z nebe se ozval hlas: ‚To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.‘“ (Mt 3,17)

Tato slova pronesl nebeský Otec i v okamžiku křtu každého z nás. Každý pokřtěný je „údem“, „buňkou“ tajemného těla Kristova. Od chvíle křtu žije Ježíš v nás, a my v něm (jsme-li v milosti posvěcující). Kéž jsme si toho více vědomi.