NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Šťastný nový rok popřeje Olomoučanům v tříkrálovém převleku hejtman, primátor a biskup

By Publikováno 4. 1. 2023 Aktuality, Charita

Hejtman, primátor a biskup se 6. ledna 2023 vypraví na koních od olomoucké katedrály k olomoucké radnici. Cestou navštíví významné instituce města Olomouc a Olomouckého kraje. Tříkrálový kostým oblékne hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek, primátor Statutárního města Olomouc Miroslav Žbánek a pomocný biskup a generální vikář olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík.

Na začátku svého putování po Olomouci se tři králové pokloní narozenému králi v jeslích v katedrále svatého Václava. Poté vyrazí tříkrálový průvod v čele s hejtmanem, primátorem a biskupem v doprovodu zpěváků na Horní náměstí k radnici, kde proběhne společný program tří králů a sboru opery a operety Moravského divadla Olomouc pod vedením PaedDr. Lubomíry Hellové. „Tříkrálová sbírka je pro mě symbolem solidarity a také toho, že lidé drží při sobě a pomáhají si. V dnešní době je to zvlášť důležité. Děkuji všem, kteří se v následujících dnech do charitativní akce zapojí a přivítají tři krále u svých dveří,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Pro primátora Miroslava Žbánka jde o již čtvrtou aktivní účast v roli jednoho ze symbolických králů, východních mudrců. „Tříkrálová sbírka, která se zrodila v olomoucké arcidiecézi, je nejrozsáhlejší dobrovolnickou akcí v České republice. Je to symbol dobré vůle a ochoty pomáhat, který se během několika let rozšířil napříč republikou, a dodnes dokazuje, jak významné postavení jí náleží. Vážím si tradic, které nás v dnešní dost nestabilní době pojí s dědictvím po předcích. I letos se proto rád zapojím jako koledník, obléknu tříkrálový kostým, a osobně tím sbírku na podporu mnoha dobročinných projektů podpořím. Chci osobně podpořit tuto přínosnou aktivitu a poděkovat všem dobrovolníkům. Současně chci tuto příležitost využít k tomu, abych popřál lidem štěstí, zdraví a také dobrý a úspěšný rok 2022,“ sdělil primátor.

Od počátku vzniku Tříkrálové sbírky v roce 2020 zůstává její záměr stejný – získat finanční prostředky na pomoc lidem v nouzi. V roce 2023 Charita Olomouc podpoří z Tříkrálové sbírky vybudování 4 malometrážních bytů a chráněných dílen včetně zázemí služeb pro lidi s duševním onemocněním, opětovně důstojné zaopatření zemřelých klientů střediska Samaritán a rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku.

Eva Štefková, Charita Olomouc
foto: Pavel Langer

Program tříkrálové koledy po olomouckých institucích

  • 8.45 katedrála sv. Václava (8.45–9.15) společná modlitba, prostor pro média
  • 9.15 návštěva kurie a setkání s otcem biskupem Antonínem Baslerem
  • 9.40 rektorát – pozdravení tří králů na dvorku rektorátu
  • 9.55 cesta na náměstí
  • 10.15 program na náměstí (10.15–10.45) průvod tří králů, koleda králů se sborem, vystoupení dětí ze školy Ovečka na náměstí, prostor pro média
  • 10.45 přesun auty
  • 10.55 HZS Olomouckého kraje
  • 11.10 přesun auty
  • 11.20 Státní policie Olomouc
  • 11.35 program u Olomouckého kraje (11.35–12.15) koleda tří králů se sborem, účast dětské skupiny Lištička