NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Biskup Nuzík bude celebrovat mši za papeže Benedikta

By Publikováno 2. 1. 2023 6 ledna, 2023 Aktuality, Kalendář – Nuzík, Kalendář hlavní strana
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář – Nuzík Kalendář hlavní strana
Olomouc – katedrála Mapa

Mše svatá za emeritního papeže Benedikta XVI., který zemřel v sobotu 31. prosince 2022, se v olomoucké katedrále sv. Václava uskuteční ve čtvrtek 5. ledna 2023 od 18.00. Hlavním celebrantem bude biskup Josef Nuzík. K účasti jsou zváni všichni věřící arcidiecéze.

Předseda ČBK Jan Graubner už v sobotu požádal české a moravské biskupy, aby nechali na budovách jednotlivých biskupství vyvěsit černý prapor až do dne pohřbu emeritního papeže Benedikta XVI. Černý prapor by měl být vyvěšen i na dalších církevních budovách (klášterech, farách), kde je to možné.

V těchto dnech by také kněží měli sloužit mši svatou za zemřelého papeže a do bohoslužeb by měla být zahrnuta speciální přímluva: Prosíme za zemřelého papeže Benedikta XVI.: Děkujeme ti, Bože za život a dílo papeže Benedikta a prosíme tě, odplať mu životem věčným. Nám dopřej, abychom povzbuzeni jeho slovy a činy prohloubili náš vztah k tobě a upevnili víru v tebe.

Zároveň předseda ČBK prosí, aby bylo zajištěno vyzvánění zvonů po celé zemi v den a hodinu papežova pohřbu, tedy ve čtvrtek 5. ledna v 9.30.

(ilustrační foto z návštěvy papeže Benedikta XVI. v ČR v září 2009)