NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Novoroční přání biskupa Nuzíka: Ke každému dni nového roku přistupujme jako k příležitosti se setkávat

By Publikováno 31. 12. 2022 8 ledna, 2023 Aktuality

Před oslavami příchodu nového roku se administrátor diecéze biskup Josef Nuzík obrací k věřícím se svým přáním.

Milí přátelé,

nejvíce si uvědomujeme rychlost běžícího času každý sám při svých narozeninách, a to zvláště ve středním a vyšším věku. Společně si to pak uvědomujeme na začátku nového občanského roku. Myslím si, že je dobré tento nový začátek využít – ne k plánům, předsevzetím ani úkolům, protože víme, že se mnohé nepodaří nebo se to liší od našich představ. Jde spíše o zkvalitňování svého života, a vůbec tím nemyslím větší nároky na všechno, co prožíváme. Zaujala mne myšlenka papeže Františka v poslední encyklice Fratelli tutti („Všichni jsme bratři“). Když rozebírá evangelní příběh o milosrdném Samaritánovi z 10. kapitoly Lukášova evangelia, říká velmi zajímavou větu: „Život není jen čas, který ubíhá; život je čas pro setkávání“ (čl. 66).

Rád bych využil těchto slov pro novoroční přání pro vás všechny: Nezabývejme se příliš ubíhajícím časem nového roku, ale pokusme se přistupovat ke každému dni jako k příležitosti pro setkaní. Doma, po cestě do školy nebo do práce, v zaměstnání nebo na ulici, v obchodě nebo v čekárně, tam všude se mohu setkat s lidmi, když o to budu stát, anebo je mohu jen míjet. Při většině setkání budu něčím obohacen, něco si odnesu, budu ovlivněn pro další život.

Přeji vám, milí přátelé, požehnaný rok 2023 a mnoho setkávání, která budou pozitivně vstupovat do vašich dnů

+ Josef Nuzík