NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Narození Páně

By Publikováno 24. 12. 2022 Mons. Josef Nuzík

„Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno.“ (Jan 1,11n)

Přijetí a nepřijetí je časté slovo naší doby a dění kolem něj nemůžeme vždycky ovlivnit. Ale každý z nás může ovlivnit to, zda přijme Krista do svého srdce a života, anebo ne.