NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Vánoční přání biskupa Nuzíka: Ježíš se narodil, aby nám pomohl s tím, co přesahuje lidské chápání

By Publikováno 24. 12. 2022 31 prosince, 2022 Aktuality

Zastavme se před betlémem a svěřme Spasiteli v jeslích to, co nás tíží, píše věřícím administrátor diecéze biskup Josef Nuzík před blížící se oslavou narození Ježíše Krista.

Milí přátelé,

Vánoce patří mezi starobylé svátky. Své místo mají nejen v kalendáři, ale promítly se i do rozmanitých zvyklostí a obyčejů udržovaných v rodinách po celém světě. Aby se však nevytratil jejich původní smysl, je třeba se vracet k události, která stojí v samém centru vánočního příběhu: k narození Ježíše Krista v judském Betlémě.

Andělé, kteří tuto událost oznámili pastýřům, to učinili slovy: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel.“ Z jejich poselství by nás mohla zaujmout slova, která jsou aktuální i v dnešní době: nebojte se, radost. Víme, co je strach, víme, co je smutek. Neobvyklý může naopak někomu přijít výraz Spasitel. V biblickém kontextu znamená pomocník, zachránce a vysvoboditel ze soužení, bídy a úzkosti. Právě proto se Ježíš v Betlémě narodil. Aby nám pomohl s tím, co přesahuje lidské chápání a schopnosti, jako je neúplnost pozemského života nebo smrt.

Přeji vám všem, milí přátelé, abyste se během nadcházejících svátků na chvíli zastavili někde před betlémem – v kostele, na náměstí, na výstavě nebo doma – a s důvěrou svěřili maličkému Spasiteli v jeslích to, s čím si nevíte rady, co vás tíží. Věřím, že zakusíte, že to podstatné z vánočního příběhu funguje i dnes.

Pokojné a požehnané svátky Kristova narození!

+ Josef Nuzík