NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Bůh mě pozvedá z těžkostí a pomáhá mi

By Publikováno 21. 12. 2022 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

Víra pro mě hodně znamená – dává mi nejen možnost zpívat ve schole a setkávat se s přáteli, ale také životní oporu, svěřuje se pro rubriku Zkušenosti s Bohem Barbora.

Zpívám ve schole a ráda se zapojuji do pořádání křesťanských akcí, jako setkání schol, živý betlém, velkopáteční křížová cesta s opravdovým křížem, ale i farní ples, děkanátní a farní táborák… Zpívání ve schole mě velice baví a ráda do scholy chodím už proto, že zpívám o Pánu Bohu a z našich úst jej vzýváme. Velice mě těší, že naše schola má dlouholetou tradici a vážím si toho, že do ní mohu chodit. Spojuje všechny příznivce libého zpěvu k poctě Boha, ale i všech svatých.

Víra pro mě tedy hodně znamená. Uvědomuji si čím dál víc, co mi dává a umožňuje. Hlavní věcí je setkání s Bohem a rozmlouvání s ním. Člověk cítí jeho přítomnost všude, kde je, ať je kdekoliv a s kýmkoliv. Je velká škoda, že si to spousta lidí neuvědomuje. Kdyby se mě někdo ptal, co znamená víra, odpověděla bych: víra je společenství lidí, kteří svými činy, chováním a hlavně modlitbami vyjadřují poctu osobě největší, nejvýznamnější a nejdůležitější, bez které by na světě nebylo nic.

Bůh mě pozvedá z těžkostí, pomáhá mi nejen ve škole, ale i doma s úkoly a s učením. Vím to. A také každý den s ním mluvím při večerní modlitbě. Děkuji mu za uplynulý den, ať byl jakkoli úspěšný. Naučila jsem se vážit si všeho, co nám Bůh dává, i když je to někdy opravdu hodně bolestivé – i to patří k životu. Člověk má přijmout vše, co mu Bůh dává, a být za to vděčný.

Barbora