NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

4. adventní

By Publikováno 18. 12. 2022 Mons. Josef Nuzík

„To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroků: Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to znamená ‚Bůh s námi‘.“ (Mt 1,22n)

Je to úžasné, že se naplnila všechna starozákonní proroctví, která vrcholí tím největším – Bůh chce být s námi.