NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Logo pro evropské kontinentální setkání synody

By Publikováno 16. 12. 2022 Aktuality, Synoda

V rámci tiskové konference ve Vatikánu bylo představeno oficiální logo pro evropské kontinentální synodální setkání, které se uskuteční od 5. do 9. února 2023 v Praze.

Logo vychází z oficiálního loga synody, které ukazuje Boží lid ve své rozmanitosti, jak kráčí světem a nad ním se vznáší Duch Svatý.

V logu pro pražské setkání kráčí tento Boží lid po Karlově mostě, symbolu Prahy, který od středověku spojuje dva břehy Vltavy a dvě pražská města (Praha byla původně soustava čtyř nezávislých měst, sloučených do jednoho až na konci 18. století). Vpravo je v logu Staroměstská mostecká věž, která byla současně bránou, jež most chránila, a také jakýmsi triumfálním obloukem, kudy projížděl český král při své korunovační cestě. Vlevo je v logu silueta katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, nejposvátnějšího místa Prahy i České republiky, kde také budeme slavit jednu z bohoslužeb během synodálního setkání v únoru 2023.

Spojení obou log tak posiluje myšlenku synodality, když ukazuje, že Boží lid nekráčí společně v nějakém imaginárním prostředí, ale v konkrétních podmínkách tohoto světa. Kráčí po mostě, který spojuje břehy a rozdělené světy a synodalita tak přispívá k překonávání překážek, budování mostů a navazování vztahů jak mezi lidmi navzájem, tak i mezi člověkem a Bohem. Putující Boží lid směřuje k věži-bráně, kterou vchází do města. Toto zobrazení tak může evokovat i eschatologický rozměr putování Božího lidu, který směřuje do nebeského Jeruzaléma, kde je světlem Beránek (srov. Zj 21). Ostatně, římský císař a český král Karel IV. (1316–1378), stavitel Karlova mostu, koncipoval Prahu jako nový Jeruzalém, centrum křesťanství.

Zdroj: www.cirkev.cz