NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Dělají neobyčejné věci pro druhé lidi. Maltézská pomoc ocenila osm dobrovolníků z Olomouckého kraje cenou Křesadlo 2022

By Publikováno 15. 12. 2022 Aktuality

Osm výjimečných dobrovolníků z Olomouckého kraje převzalo v úterý 13. prosince 2022 v Arcibiskupském paláci v Olomouci cenu Křesadlo 2022 za svou obětavou nezištnou pomoc lidem ve svém okolí. Dobrovolníci, kteří působí v různých oblastech veřejného života, byli nominovaní občany nebo organizacemi z celého Olomouckého kraje. Ve dvanáctém ročníku vybírala komise složená ze zástupců kraje, měst, neziskových organizací, univerzity a médií téměř ze třech desítek dobrovolníků.

Mezi oceněnými jsou osoby pomáhající v sociální, spolkové či zdravotnické oblasti. Nechyběla kategorie dobrovolných hasičů, oblast práce s dětmi, a také humanitární pomoc spojená letos zvláště s pomocí uprchlíkům z Ukrajiny.

Nechybí mezi nimi lidé, kteří neváhali a nad rámec svých povinností pomáhali organizacím či lidem ve svém okolí zvládnout těžkosti jejich života. Nejmladšímu oceněnému Lukáši Madovi, který pomáhá seniorům a zdravotně postiženým v Olomouci, je 24 let, nejstarší dobrovolnici Marii Vyhnálkové pak 91 let, stála u zrodu uničovské Charity a doteď je vítanou pomocí v charitním šatníku. Nejdéle nezištně sloužícím je pak dobrovolný hasič Josef Pokorný, který se do sboru SDH Loštice přidal ve svých deseti letech, a i když je nyní v důchodu, stále je jeho součástí. Ocenění převzal i dobrovolník Arcidiecézní Charity Luboš Plch, který významně pomohl při práci ve skladě s dary určenými pro prchající před válkou z Ukrajiny. Z Nadace Malý Noe byla oceněna Zuzana Hájková, která se věnuje podpoře dětí s postižením nejen v Česku, ale také v nově zřízeném dětském domově v Zambii. Mezi oceněnými je Jaromíra Kurucová, která se věnuje hipoterapii pro děti, či Marianna Pevná, dlouhodobá vedoucí klubu pro seniory v Mohelnici. Společným jmenovatelem všech oceněných je skromnost, se kterou přistupují ke svým aktivitám. Cena je určena právě pro takové obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

Mezi předávajícími byl biskup Josef Nuzík, administrátor Olomoucké arcidiecéze, první náměstek hejtmana Ivo Slavotínek či prezident Arcidiecézní Charity Olomouc P. Bohumír Vitásek. Nechyběla ani zakladatelka univerzitního Dobrovolnického centra docentka Tatiana Matulayová nebo zástupce ředitele Maltézské pomoci Michal Šimko. Garantem předáváním cen Křesadlo na území České republiky je dobrovolnická organizace Hestia.

Po udílení cen vystoupil s mimořádně zdařilým programem olomoucký dětský pěvecký sbor Campanella. Večerem provázela moderátorka Českého rozhlasu Olomouc Dita Vojnarová. Hlavním partnerem této akce je Olomoucký kraj, organizaci tradičně zajišťuje Maltézská pomoc.

Medailonky oceněných

Marie Vyhnálková (sociální oblast): Paní Vyhnálková se narodila ve třicátých letech 20. století. Od devadesátých let se věnuje dobrovolnické činnosti. Při odchodu do důchodu se začala angažovat v dobrovolnické pomoci druhým lidem ve svém městě Uničově, kde v roce 1993 spoluzaložila Oblastní Charitu, v jejíž radě působila. Od vzniku místního charitního zařízení pomáhá v Charitním šatníku a bazárku. Pokud zdravotní stav umožní i po překročení 90 let stále dochází vypomáhat s prodejem a vede účetní knihu.

Lukáš Mada (sociální oblast): Student Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého si vysloužil rovnou nominace dvě. Jeho činností si cení dobrovolnická organizace JIKA i Chráněné bydlení pro seniory Olomouc, kterým od roku 2018 pravidelně pomáhá. Pro seniory z Chráněného bydlení i z domova Pohoda ve Chválkovicích vymýšlí aktivity a program, rozvíjí počítačovou gramotnost či je bere na prohlídku do Pevnosti poznání. Za organizaci JIKA se kromě seniorům věnuje i dětem, které doučuje bez nároku na odměnu.

Luboš Plch (humanitární pomoc): Pan Plch se rozhodl, že chce pomoci obětem války na Ukrajině. Zapojil se tedy do činnosti Arcidiecézní charity Olomouc. Své místo našel ve skladu materiálu na tzv. KACPU, kde působil dva měsíce, během kterých odsloužil 116 hodin. V nejnáročnější dny byl ve skladu i přes 9 hodin. Rukama mu prošly tisíce hygienických potřeb, které roztřídil v rámci skladu, odkud byly dále distribuovány prchajícím. Kromě samotného třídění pomáhal i s organizací skladu a zefektivněním práce, což bylo vhod právě v jarních měsících, kdy byl největší nápor uprchlíků i darovaného materiálu. Nechyběla ani pomoc při vypravování humanitární pomoci přímo na Ukrajinu. Jeho hlavní zásadou je konat dobro, proto se rozhodl, že pomůže, jak nejlépe bude moci.

Josef Pokorný (dobrovolní hasiči): Pan Pokorný již 60 let působí u dobrovolných hasičů, připojil se k nim, když mu bylo deset let, stal se profesionálním hasičem, stal se řidičem-strojníkem, byl aktivním členem civilní obrany. V roce 1997 se stal velitelem SDH Loštice. V témže roce pomáhal 14 dní v kuse při odklízení následků povodní. Během působení v SDH se mu podařilo předbudovat zbrojnici, získat několik hasičských vozů a cisternu. Byl u vzniku kolektivu mladých hasičů, kam nyní dochází 35 dětí. Při své práci věnoval sboru stovky hodin dobrovolnické práce, spoluorganizuje místní akce a oslavy. V loňském roce získal nejvyšší ocenění Zasloužilý hasič.

Zuzana Hájková (zdravotní oblast): Skrze nadaci Malý Noe dobrovolničí paní Hájková již patnáctým rokem. V organizaci je od samého založení jako dobrovolnice, posléze jako místopředsedkyně správní rady. Dobrovolnickou činnost vykonává u dětí v Česku, ale i v Zambii v domově Little Noah Children Home. V Česku vyřizuje nadační žádosti a vyhledává dárce, zaměřuje se zvláště na pomoc dětem s mozkovou obrnou. V Zambii dohlíží na výchovu a vzdělání 12 dětí, stará se o zajištění prostředků pro chod domova a organizuje projekt adoptivních rodičů Rodiče na dálku. Kromě zmíněných činností dělá i pro nadaci Malý Noe i účetní služby a organizuje benefiční koncerty (koncert Děti dětem). Ročně tak Malému Noemu věnuje stovky hodin dobrovolnického času.

Jaromíra Kurucová (děti mládež a volnočasové aktivity): Pro svoji dceru Elišku hledala paní Kurucová možnost navštěvovat koně a další zvířatka. Při hledání objevila spolek Ryzáček, který nabízí hiporehabilitace a aktivity spojené s využitím koní. Ryzáček začaly navštěvovat pravidelně a oceněná se začala zapojovat více do aktivit spolku, vypomáhá na veřejných akcí, na brigádách a po dvou letech se zapojila jako dobrovolný asistent pro hiporehabilitaci u klientů. V září 2022 se stala certifikovanou asistentkou pro hiporehabilitaci. Za své působení má na kontě již 1350 jednotek hipoterapie pro fyzioterapii a ergoterapii.

Marianna Pevná (spolková a komunitní činnost): Klub seniorů v Mohelnici již deset let vede paní Pevná, která pro své spoluseniory pořádá spoustu akcí. Jezdí na výlety a zájezdy po republice, na exkurze, přednášky nebo na týdenní pobyty do lázní a rekreačních center. Pravidelně spolupracuje s odborem sociálních věcí. Během deseti let neustále hýří nápady, jak potěšit své „holky a kluky“, jak sama říká. Kromě toho absolvovala cvičitelský kurz a 14 let pro ně pořádá zdravotní cvičení.

Martina Seidlerová (spolková a komunitní činnost): V Jeseníku chyběla paní Seidlerové sousedská blízkost a komunitní život. Rozhodla se proto v roce 2014 uspořádat společenské akce sama. Začala festivalem jídla Restaurant Day, kde se každý může pochlubit svým kulinářským uměním. Založila spolek Sudetikus, skrze který se rozhodla realizovat další projekty. Stála za spuštěním pravidelných farmářských trhů. Dodnes trvají i Dýňové slavnosti, kde jen letos přišlo přes 1000 návštěvníků. Oživila jesenickou náplavku, pomáhala při výsadbě třešňového sadu a dala vzniknout Slavnosti třešní. Začala pořádat English Café, na kterém se návštěvníci procvičují v konverzaci v angličtině. Stála za opravou divadla ve Smetanových sadech, které je nyní aktivně využíváno. Založila Radu studentů Jesenicka, prostřednictvím kterého se snaží zapojit mladé lidi do dění ve městě a okolí.

Karel Čapka, Maltézská pomoc

Fotogalerie (Pavel Langer)