NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Adventní setkání v Arcibiskupském paláci zahájilo Rok A. C. Stojana

By Publikováno 15. 12. 2022 Aktuality, Školy

Na pozvání biskupa Josefa Nuzíka, administrátora olomoucké arcidiecéze, se v Arcibiskupském paláci uskutečnilo v pondělí 12. prosince 2022 tradiční adventní setkání, letos nesené v duchu výročí arcibiskupů Antonína Cyrila Stojana a Josefa Karla Matochy a také kněze a generála Metoděje Kubáně.

Večerního setkání ve slavnostní dvoraně paláce se zúčastnili zástupci Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR i vlády ČR, hejtmani, primátoři a starostové obcí, rektoři univerzit, představitelé charitativních a vzdělávacích institucí, jednatelé a majitelé ekonomických společností, a jako hlavní host pak bývalý olomoucký a současný pražský arcibiskup Jan Graubner. Všechny přítomné večerem provázel moderátor ČT Radek Erben.

Biskup Nuzík v úvodu všechny zúčastněné přivítal a pohovořil o  významu adventu v duchovním životě každého člověka. Současnou dobu označil za „válečný advent“, kdy je třeba ještě více směřovat zrak k Ježíši narozenému v Betlémě.

Další dva vystupující se pak soustředili na výročí letošního a blížícího se roku. Letos si připomínáme 80. výročí smrti kněze olomoucké arcidiecéze a zakladatele duchovní služby v prvorepublikové československé armádě, generála P. Metoděje Kubáně, který zahynul v březnu roku 1942 v koncentračním táboře Dachau. Hlavní kaplan Armády ČR P. Jaroslav Knichal proto při adventním setkání hovořil o službě vojenských kaplanů a uvedl příklad prožívání současné doby na vojenských kaplanech ukrajinské armády.

Arcibiskup Jan Graubner pak poukázal především na širokou a nejen pastorační činnost arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, taktéž vojenského kaplana a také poslance a senátora, a zmínil mimo jiné kostely v Praze, které byly postaveny právě díky Stojanovi. Upozornil tak na Rok A. C. Stojana, od jehož smrti v září roku 2023 uplyne sto let a právě Adventní setkání na olomouckém arcibiskupství je jedním ze zahajovacích akcí jubilea.

Vedle toho si v nadcházejícím roce budeme připomínat také 75. výročí jmenování Josefa Karla Matochy olomouckým arcibiskupem. Arcibiskup Matocha, který byl rovněž část svého působení vojenským kaplanem, byl ve zdejším paláci 11 let vězněn v naprosté izolaci od svého okolí až do své smrti roku 1961.

Adventní večer se uskutečnil jako benefiční. Jeho výtěžek ve výši 600 tisíc Kč totiž podpoří činnost nadačního fondu Adiuvare, který založil arcibiskup Jan Graubner, aby se věnoval finanční podpoře studentů.

Závěr setkání patřil pěveckému  sboru Stojanova gymnázia Velehrad pod vedením dirigenta Filipa Macka a poté společně vystoupili i letošní finalisté soutěže Československo má talent Opera Trio. Součástí večera byla i vernisáž fotografií z letošních Dnů lidí dobré vůle, vznikly zde v rámci Fotografické soutěže – Velehrad 2022.

Fotogalerie (Filip Kotek)