NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Přípravy na tříkrálovou koledu a biskupské požehnání koledníkům olomoucké arcidiecéze

By Publikováno 12. 12. 2022 Aktuality, Charita

V dobrovolnickém centru Charity Olomouc panuje čilý ruch a shon. Probíhá pečetění tříkrálových pokladniček a příprava sbírkového materiálu na jednu z největších dobrovolnických akcí v České republice. V tuto chvíli má Charita zapečetěno na 160 kasiček pro oblast Olomouc město, zapečeťování ostatních kasiček pro venkov pak pokračuje přímo na jednotlivých obecních úřadech. Slavnostní žehnání tříkrálovým koledníkům Arcidiecéze olomoucké se uskuteční v pátek 30. prosince 2022 v katedrále sv. Václava.

Příprava tříkrálových kasiček probíhá v Charitě už od léta, a to v rámci tzv. „dobrostřed“, což jsou dobrovolnické středy, kdy pravidelně dochází pomáhat s přípravou sbírky 4 až 6 dobrovolníků. Kromě kasiček se chystá i výbava pro koledníky. „Tiskneme instrukce, letáky a formuláře pro místní asistenty, které naši dobrovolníci kompletují spolu s křídami, korunkami a tradičními nálepkami. I letos budou k dispozici prázdné nálepky, které koledníci nalepí nad dveře a jen aktualizují rok. Nesmí chybět dárečky pro dárce v podobě tradičních malých kalendářů a tříkrálových cukříků a také dárky pro naše koledníčky. Pro ty máme připravené sportovní barevné nákrčníky a klíčenky,“ popisuje Dagmar Hubená, koordinátorka sbírky pro město Olomouc.

Koordinátorky současně komunikují s místními asistenty, řeší v jakém místě a jakým způsobem bude na daném místě probíhat koleda. „Loni jsme měli 46 místních asistentů, kteří organizují sbírku v 55 oblastech olomouckého děkanátu, z toho 18 je oblast Olomouc město a 37 Olomouc venkov,“ vypočítává Dagmar Hubená. Rozvoz tříkrálové výbavy bude probíhat od 12. do 30. prosince, odhadovaný počet kasiček pro blížící se sbírku je 444 ks (loni 403 pokladniček).

Slavnostní požehnání koledníkům olomoucké arcidiecéze

Před tím, než se tříkráloví koledníci Arcidiecéze olomoucké vydají šířit poselství o narození Spasitele a koledovat ve prospěch potřebných, přijmou biskupské požehnání. Slavnostní mše svatá se uskuteční v katedrále sv. Václava v pátek 30. prosince v 10.00. Pro tříkrálové koledníky je po mši svaté připraveno občerstvení v kavárně Bistrá kráva, kde si mohou dát čaj a něco sladkého na posilněnou, zhlédnout výstavu vítězných obrázků dětí z posledního ročníku soutěže „Nakresli tři krále“ a poté společně navštívit výstavu betlémů v Arcidiecézním paláci.

Osvědčily se statické kasičky

Kromě tradiční koledy připravuje Charita i neputovní, tzv. statické kasičky, které budou umístěné na veřejných místech. „Vzhledem k tomu, že v minulých dvou letech neproběhla fyzická koleda tradičním způsobem, byly statické kasičky zcela zásadní. Navázali jsme spolupráci s prodejnami a firmami a pokračujeme v tom i letos,“ přibližuje Dagmar Hubená.

V roce 2022 bylo umístěno 27 kasiček v prodejnách a 5 ve firmách a kostelích. „Olomouc je velké město, koledníci nechodí ve všech lokalitách, není v jejich silách město obejít. Navíc máme po pandemii menší počet koledníků. I z toho důvodu jsou kasičky, umístěné po dobu tradiční koledy na veřejných místech, velkou pomocí,“ doplňuje Dagmar Hubená.

Charita se zároveň obrací na veřejnost s prosbou o pomoc s umístěním tříkrálových kasiček v Olomouci a okolí. Zkušenost z minulého roku ukázala, že právě uložení pokladniček v prodejnách, farnostech, firmách a institucích významně napomohlo k výtěžku na pomoc potřebným v této tak výjimečné a náročné době.

Pomůže i online kasička a dar převodem z bankovního účtu

Pro Tříkrálovou sbírku 2023 je připravena rovněž online koleda na www.trikralovasbirka.cz, která běží celoročně.

Prostřednictvím bankovního účtu jsou jednotlivým obcím a farnostem na Olomoucku přiřazeny konkrétní variabilní symboly, s jejichž pomocí bude možné určit, kolik bylo v dané oblasti touto cestou darováno. Variabilní symboly jednotlivých obcí a farností budou zveřejněny na našem webu. Darovat je možné od začátku prosince až do 31. ledna 2023. Číslo účtu pro tříkrálové dary je 66008822/0800. Pokud netrváte na připsání daru ke konkrétní oblasti, lze dar zaslat obecně Charitě Olomouc s následujícím VS 777970109.

V minulém roce dárci v olomouckém děkanátu věnovali na pomoc potřebným celkem 2 021 846 Kč, z toho 1 954 556 Kč právě ve stacionárních, tzv. neputovních kasičkách a 67 290 Kč prostřednictvím online koledy.

Charita Olomouc věnovala v loňském roce výtěžek na rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku a na vytvoření zázemí sociálních služeb věnujícím se lidem s duševním onemocněním. V roce 2023 podpoří z Tříkrálové sbírky vybudování 4 malometrážních bytů a chráněných dílen včetně zázemí služeb pro lidi s duševním onemocněním, důstojné zaopatření zemřelých klientů střediska Samaritán a rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku.

Tříkrálová sbírka potrvá od 1. do 15. ledna 2023.

Eva Štefková, Charita Olomouc
foto Jan Andreáš

Další informace:

Slavnostní žehnání koledníků

Charita prosím veřejnost o pomoc s umístěním tříkrálových kasiček