NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Aktuální nabídka Kurzu čtení Božího slova v liturgii nejen v olomoucké arcidiecézi

By Publikováno 7. 12. 2022 Aktuality, Lektoři

Kurz čtení Božího slova v liturgii, ale i pouhé setkání nad Božím slovem ve spojení s kulturou mluveného projevu, se nejen v olomoucké arcidiecézi nadále uskutečňuje a plánuje i do roku 2023.

V letošním roce se na žádost děkanátů olomoucké arcidiecéze uskutečnily čtyři kurzy v plném rozsahu (v Zábřehu, Rožnově pod Radhoštěm, Zlíně a Valašských Kloboukách) a jeden již dříve zahájený byl uzavřen (Uherské Hradiště). Vedle toho proběhla setkání nad Božím slovem a kulturou mluveného projevu samostatně (Kelč, z brněnské diecéze Břeclav).

Lektoři z Uherského Hradiště a Valašských Klobouk se sešli v opravdu hojném počtu, v každém děkanátu to bylo okolo stovky lektorů Božího slova. Ostatní děkanáty byly v zastoupení do padesáti účastníků. Samostatná setkání „Boží slovo a kultura řeči“ probíhá v komorním počtu okolo dvaceti lektorů, což je ideální počet. Nicméně ani vyšší zájem nezabraňuje toto setkání nad Božím slovem a kulturou řeči uskutečnit.

Pro začátek roku 2023 je naplánován kurz v celém rozsahu pro farnost Loštice a okolní farnosti. Samostatná setkání se plánují v Rožnově a ve Zlíně a navazují na již uskutečněný kurz. Termíny se budou hledat také pro farnost Boskovice v brněnské diecézi. O náš model kurzu se zajímá rovněž farnost Praha-Hostivař, kde se na konci ledna uskuteční Boží slovo a kultura řeči, jak probíhá v olomoucké arcidiecézi. Ostatní části kurzu si zajišťuje farnost Hostivař.

Kurz čtení Božího slova v olomoucké arcidiecézi bude na podzim příštího roku slavit již dvacet let svého trvání. Mnohaletá zkušenost, kdy kurzem prošlo okolo tří tisíc lidí, ukazuje, že model je dobře a vhodně vystavěn. Kurz v uplynulých letech nabízela i ostravsko-opavská diecéze, odkud pak také vzešla nabídka květnové duchovní obnovy pro lektory na Velehradě pod vedením P. Mariána Pospěchy.

A jaký je hlavní cíl Kurzu čtení Božího slova v liturgii? V první řadě chce probudit zájem o vytrvalou a věrnou četbu Božího slova a nabídnout lektorům, aby se orientovali v Bibli. Dále, aby si uvědomili milostiplnou úlohu služby lektora Božího slova a také poznali, jak důležitá je srozumitelná četba liturgického čtení spolu s pozorným nasloucháním Božímu slovu a co je možné pro to udělat.

Tento základ je pak dobrým startem k probuzení touhy více a vytrvale objevovat Bibli a jí nabízené Boží slovo. To napomáhá živému a osobnímu setkání s Pánem Ježíšem Kristem, poznáním a zkušeností s uzdravující mocí jeho slova. Zakoušet osobní setkání s Pánem Ježíšem v Písmu dává poznat církev živého Boha a Boha živých, církev Krista Ježíše a jako ostrůvky Božího království zde na zemi.

„… To jsou tvé skryté vzkazy, pozvedají / můj život k dobru, vedou do tajemství, / tvá slova sama si mě nalézají, / odhalují mi nová podobenství“ (úryvek z básně Georga Herberta „Svatá Písma“ ze sbírky „V souhvězdí slávy“)

Zájemci o kurz nebo o samostatné setkání se mohou hlásit na e-mailové adrese pavlikova.martina@ado.cz nebo na tel. 603 977 711.