NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

FAST: kurz na Arcibiskupském gymnáziu posiluje spolupráci mezi školou a rodinami

By Publikováno 6. 12. 2022 Aktuality, Školy

V letošním roce probíhá na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži již třetí běh programu FAST. Jedná se o program prohlubující spolupráci školy, studentů a jejich rodičů.

V průběhu osmi po sobě jdoucích týdnů se vždy ve čtvrtek večer setkávali na AG rodiny studentů prvního ročníku.

Jednotlivé večery mají podobnou strukturu. Po společné rodinné večeři a krátké hře následuje program rozdělený pro jednotlivé věkové skupiny. Zvlášť spolu hovoří manželské páry, poté skupiny rodičů, speciální program je připraven pro studenty a nezapomíná se ani na mladší sourozence našich studentů. Programy také nabízí prostor pro mezigenerační rozhovory mezi rodiči a jejich dětmi. Celý program trvající necelé dvě hodiny zakončuje společné setkání všech věkových skupin.

FAST dal mnoho příležitosti pro seznámení se jednotlivých rodin, prostor pro zajímavé rozhovory mezi rodiči a dětmi, hlubší poznání atmosféry školy, zábavu a mnoho radostných chvil. Více se poznali také samotní studenti zapojení do programu. Mladší sourozenci studentů snad vyplňují přihlášku ke studiu a členové školního týmu Fast navázali nová přátelství.

Na projektu FAST spolupracuje Arcibiskupské gymnáziu s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a je první školou v republice, který se tomuto mezinárodně uznávanému programu věnuje.

Všem školám a rodičům FAST vřele doporučujeme.

(ag)