NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Světlo a teplo pro Ukrajinu – rychlá cesta k nim jsou elektrocentrály a mobilní plynová kamna

By Publikováno 5. 12. 2022 2 února, 2023 Aktuality, Charita

Arcidiecézní charita Olomouc vedle pokračující sbírky na generátory pro Ukrajinu rozšiřuje sbírku o dary na pořízení mobilních propan-butanových kamen. U dodavatelů má již rezervovánu zásilku 500 kusů těchto topidel včetně stejného množství prázdných propanbutanových lahví použitelných k plnění na Ukrajině. Blížící se zima vyžaduje rychlou pomoc lidem, kterým život na Ukrajině ztrpčují stále se opakující dlouhodobé výpadky elektřiny a nefunkční zdroje tepla. Charita na Ukrajině se obává katastrofálních následků, které může zima způsobit, pokud se situace nestabilizuje a nebudou, byť provizorně, zajištěny alespoň nouzové dodávky elektřiny a tepla pro nejohroženější obyvatele.

Kolegové v Charitě na Ukrajině měli dle informací Václava Keprta, ředitele Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO), vedle nejistoty z nedostatku elektřiny také velkou obavu o zajišťování tepla pro nejohroženější skupiny obyvatel.

„Hledali jsme řešení a jako nejefektivnější se nyní jeví mobilní kamna na propan-butan. Neváhal jsem dlouho a hned začal hledat dodavatele a jednat s nimi“, popisuje Václav Kepr. „Je možné, že už během několika dnů vypravíme celý kamion kamen a plynových lahví,“ informuje o dynamickém jednání, které by znamenalo, že již v první dodávce by bylo na Ukrajinu dodáno na 500 kusů kamen a stejné množství plynových lahví.

První zásilka kamen a lahví se díky vstřícnosti dodavatele pořídila za 1.427 tisíc Kč. Kč. Částečně jsou prostředky již zajištěny a o další bude ACHO usilovat veřejnou sbírkou. „Sbírku jsme nazvali Světlo a teplo pro Ukrajinu. Na začátku jsme ani nevěděli, že vedle generátorů, které řeší jednu velkou nouzi, bude třeba sbírat i na kamna,“ sděluje Václav Keprt a dodává: „Prosíme veřejnost o podporu a věříme, že stejně jako u generátorů se nám bude dařit pomoc zafinancovat.“

Sbírka probíhá na účtu veřejné sbírky ACHO na pomoc Ukrajině, číslo účtu: 4030207/0100.

Propan-butanová kamna budou schopna zabezpečit nouzové vytápění tam, kde se lidé potýkají s nemožností jiného vytápění. Nejde jen o byty, ale také o nouzové prostory, ve kterých se, byť i krátkodobě, soustřeďují matky s dětmi, senioři, nemocní či lidé s postižením. Kamna pracují díky plynu, který je dodáván z naplněné propan-butanové láhve. „Podobně jako to známe z našich podmínek, tak i na Ukrajině se používají opakovaně naplnitelné plynové láhve. Ten je zatím na Ukrajině dostupný,“ sděluje Keprt.

„Urgentně řešíme generátory. První kusy darované veřejností již odjely. Další budou následovat po zajištění dopravy a právních dokumentů. To by mělo být hned příští týden. Máme zarezervovanou další dodávku ještě v průběhu prosince, tzn. že do konce roku jich od nás bude na Ukrajině fyzicky zhruba 250 a možná ještě více. Následně další po Novém roce, kdy je dodavatel přiveze do ČR,“ sděluje k již probíhající sbírce a pomoci Václav Keprt, ředitel ACHO. „Za tuto, pomoc jsou na Ukrajině opravdu vděční, protože situace s elektřinou je stále nestabilní a v dohledné době se nevyřeší,“ dodává.

Další generátory budou k dispozici po jejich dodání do ČR. Trh je nyní dosti vyčerpaný aktuální poptávkou.

Na Ukrajinu už ve čtvrtek odjel kamion naplněný dle potřeb Charity na Ukrajině. Zásilka obsahovala nemocniční postele, matrace, oblečení, deky, ložní prádlo, zdravotnický materiál, hygienické potřeby, pleny pro dospělé i pro děti, hračky a elektrocentrály. Kamion míří do Charity Ternopil, která zabezpečí další distribuci do míst pomoci.

V nadcházejícím týdnu se bude ACHO snažit zabezpečit dopravu dalších dvou kamionů. Mělo by jít o již zmiňovaná kamna, plynové lahve a generátory. Cílem bude Charita Kolomyja, odkud bude probíhat další rozvoz do míst, kde je největší potřebnost, konkrétně pro skupiny seniorů, matek s dětmi, nemocných, lidí s postižením a tam, kde si lidé chodí tzv. něco si ohřát, uvařit, vyprat, dobít mobilní telefony apod.

Marek Navrátil, ACHO