NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Synoda v arcidiecézi pokračuje

By Publikováno 30. 11. 2022 18 ledna, 2023 Aktuality, Synoda

V děkanátech olomoucké arcidiecéze nyní opět začínají pracovat synodní skupinky, které budou rozlišovat podněty na základě Dokumentu pro kontinentální etapu. Souběžně s tím se objevují i další podněty pro synodalitu v diecézi.

V průběhu pracovního setkání děkanů se na přání administrátora diecéze, biskupa Josefa Nuzíka, v polovině listopadu uskutečnilo setkání děkanů s diecézním synodálním týmem. Účelem tohoto setkání bylo upřesnění priorit, na něž je vhodné se orientovat v životě olomoucké arcidiecéze v následujících měsících a letech. Jako výchozí bod reflexe byla použita diecézní synodální syntéza, kterou vypracoval diecézní synodální tým v květnu 2022. Tu si v průběhu podzimu jednotliví děkani prostudovali a na jejím základě měli stanovit, jaké otazníky a výzvy z této syntézy jsou zvláště živé a silně rezonují s životem v jednotlivých děkanátech naší arcidiecéze. Cílem bylo stanovit co nejpřesněji, jaká jsou „citlivá“ místa života diecéze, na které je vhodné se zaměřit a na něž je nutné hledat řešení.

Paralelně s tímto diecézní synodální tým inicioval vznik jedné synodální skupinky v každém děkanátu, která bude mít za úkol se v průběhu prosince sejít nad Dokumentem pro kontinentální etapu a vznést k němu své připomínky a návrhy, které budou z každé diecéze odeslány Národnímu synodálnímu týmu a budou tvořit „národní podněty“ pro kontinentální setkání v Praze ve dnech 6.–10. února 2023.