NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Umožněme nový start po katastrofě: Obláti pomáhají v záplavových oblastech Pákistánu

By Publikováno 29. 11. 2022 Aktuality

Ničivé záplavy zanechaly v Pákistánu zkázu. Vláda země oficiálně požádala mezinárodní společenství o pomoc. Pákistánská Národní agentura pro zvládání katastrof oznámila, že povodně mezi 1. červencem a 1. zářím 2022 si vyžádaly přes 1300 mrtvých a více než 3500 zraněných.

Postiženy byly miliony domácností a budov. Vodní masy těžce zasáhly dobytek v zemědělských oblastech a pole zemědělců. Tým oblátů provedl s pomocí místních lidí rychlé vyhodnocení potřeb a naplánoval pomoc celkem v šesti oblastech postižených povodněmi.

Nejprve je 2000 rodinám poskytnuto jídlo, hygienické potřeby a oblečení. Náklady na rodinu se pohybují kolem 1500 korun.

Toto opatření je prvním krokem ke zmírnění nejnaléhavější potřeby. Tím druhým je, že obláti plánují postavit jednoduché domy pro 100 těžce postižených rodin a pomoci 300 drobným farmářům a živnostníkům znovu vybudovat jejich podniky.

Vzhledem k rozsahu povodňové katastrofy je naléhavě zapotřebí mezinárodní pomoci. V Pákistánu v současnosti působí 34 oblátských misionářů, kteří spravují deset katolických farností, provozují tři vzdělávací centra a několik škol. Obláti jsou zastoupeni ve všech provinciích Pákistánu a starají se o 21 000 katolických rodin.

Pomozte oblátům v Pákistánu stát při lidech v této obtížné situaci. Místní spolubratři sdílejí situaci postižených a vědí, co je potřeba. Pomáhají potřebným bez diskriminace na základě náboženství, jazyka nebo barvy pleti.

„Jen díky vaší štědrosti je možné, aby malá skupina misionářů poskytla nejchudším lidem postiženým povodňovou katastrofou pomoc, kterou naléhavě potřebují, a dala tak znamení celosvětové solidarity,“ říká oblát P. Günther Ecklbauer OMI.

Pomoc můžete zasílat na účet Oblátského misijního díla: 244 816 241/0300, VS 410 (povodně Pákistán).