NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Velehradem bude tepat Stojanovo otcovské srdce

By Publikováno 28. 11. 2022 Aktuality

V roce 2023 si připomínáme výročí 100 let od úmrtí olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana (zemřel 29. září 1923). Matice velehradská iniciovala vznik uměleckého díla „Stojanovo otcovské srdce“, které má zpřítomňovat odkaz „tatíčka Stojana“ a vyjadřovat vztah současné generace k tomuto ctihodnému muži. Je rovněž projevem přání především moravských křesťanů, aby byl brzy blahořečen, čemuž už v roce 2016 napomohl papež František, když dekretem uznal Stojanovy heroické ctnosti jako předstupeň blahořečení.

Dílo „Stojanovo otcovské srdce“ vytváří velehradský sochař Otmar Oliva. Plastika vyjadřuje myšlenku Stojanovy štědrosti, starosti o bližního: srdce žhne, je trháno, rozdává se. Připojeny jsou Stojanova slova „Mám, co jsem dal druhým.“ Tato Stojanova štědrost tryská z trojúhelníkového podstavce, který symbolizuje Nejsvětější Trojici. V podstavci je zakomponována rovněž symbolika svatých Cyrila a Metoděje a Panny Marie Svatohostýnské: Stojanovo srdce žhnulo pro Velehrad a Svatý Hostýn. Třetím připomenutým místem je skrze znak olomouckého arcibiskupství Olomouc jako sídlo moravských metropolitů. Umělecké dílo bude instalováno v Královské kapli velehradské baziliky, kde je A. C. Stojan pohřben.

Ačkoliv Stojanovo výročí úmrtí si budeme připomínat až v září, plastika ozdobí Královskou kapli velehradské baziliky již u příležitosti červencových cyrilometodějských oslav. V závěru letošního roku má již sochař Oliva vymodelovány jednotlivé části z vosku. V příští roce bude dílo odlito z bronzu, vycizelováno a patinováno zlatem a stříbrem.

Zveme všechny ctitele „tatíčka Stojana“ k finanční podpoře tohoto díla. Přispívat můžete na účet Matice velehradské 6244757349/0800. Pro rozlišení platby prosím uveďte variabilní symbol 1923. Stojanovské Pán Bůh zaplať!

Matice velehradská

Fotogalerie z práce na plastice v ateliéru Otmara Olivy