NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

1. adventní

By Publikováno 27. 11. 2022 Mons. Josef Nuzík

„Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili… Právě tak to bude, až přijde Syn člověka.“ (Mt 24,38n)

Nemáme žít jako lidé v době před potopou, kteří žili bez očekávání a byli zaměřeni pouze na věci viditelné. Pán může přijít kdykoliv, proto se snažíme být bdělí.