NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Usilujme o jednotu a dobré vztahy, píše biskup Nuzík v pastýřském listu pro advent

By Publikováno 24. 11. 2022 20 prosince, 2022 Aktuality, Arcibiskup

Pro dobu adventní zasílá věřícím olomoucké arcidiecéze její administrátor Josef Nuzík svůj pastýřský list. Číst se bude o první neděli adventní, tedy 27. listopadu 2022.

V úvodu svého listu biskup Nuzík poznamenává, že vesměs pozitivní vnímání adventu letos narušuje válka na Ukrajině a s ní spojený nárůst cen za energie, ekonomická nejistota i stále přítomný covid. „S touhou a nadějí očekáváme zprávy o tom, že se situace začíná měnit k lepšímu, ale prognózy dalšího vývoje nejsou příliš optimistické. A tak nezaškodí položit si otázku: Co mohu spolu se svými nejbližšími dělat, abych jen nečekal a nespoléhal se na to, že to za mě někdo vyřeší?“ ptá se pak.

Jistotu, jak posléze s odkazem na biblická čtení z bohoslužby daného dne připomíná, nabízí v době nečekaných a rychlých změn křesťanům i všem lidem Bůh. „Z řady možných výkladů slova advent je mi nejbližší tvrzení, že pochází z latinského slovesa advenio, tedy ‚přicházím‘: to Pán Ježíš přichází a chce vstoupit do mého srdce, do mého života, rodiny, práce a starostí. Proto chci vystoupat na Hospodinovu horu a vejít do jeho domu, proto se chci probrat ze spánku, do něhož jsem upadl,“ píše biskup Nuzík.

Vzorem hodným následování je podle něj arcibiskup a kandidát blahořečení Antonín Cyril Stojan, od jehož smrti uplyne v příštím roce sto let. „Byl bych rád, kdybychom se vrátili k jeho dílu, které si budeme v nadcházejících měsících připomínat jak na Velehradě, kde je v královské kapli baziliky pohřben, tak na Svatém Hostýně a jiných místech spjatých s jeho životem,“ píše biskup Nuzík a upozorňuje, že Stojan dokázal vhodně reagovat na nedostatky své doby i bolesti lidí.

„Například jeho zásluhy o pořádání unionistických sjezdů Slovanů nás mohou inspirovat k úsilí o sjednocování lidí, neboť rozporů a rozdělování je v dnešní společnosti více než dost. Z vynikajících ctností tohoto Božího služebníka můžeme vyzdvihnout lásku, s níž budoval vztahy, a osobní zájem, který mnohým projevoval oslovením či dopisem,“ zmiňuje administrátor olomoucké arcidiecéze a svůj list uzavírá: „Také naše osobní vztahy často potřebují posílit, oživit opravdovou láskou a srdečným zájmem o druhého. Možná právě snaha přispět k jednotě a dobrým vztahům kolem sebe bude tím správným předsevzetím pro nadcházející adventní dobu.“

(úplné znění listu je k dispozici zde)