NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Krista Krále

By Publikováno 20. 11. 2022 Mons. Josef Nuzík

„Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. Odpověděl mu: Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“ (Lk 23,42n)

Ježíši jako židovskému králi se posmívali. A přece on, ukřižovaný a umírající král, přislibuje zločinci vstup do skutečného ráje, kam chce dovést i nás.