NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Ano Bohu! Prožíváme Týden modliteb za mládež

By Publikováno 14. 11. 2022 20 listopadu, 2022 Aktuality, Mládež

Od 13. do 20. listopadu 2022 bude probíhat Týden modliteb za mládež. Smyslem této akce je zaměřit život církve na mladé lidi, ve kterých církev vnímá svoji budoucnost. Každý se může zapojit, a to ve společné modlitbě nebo i ve své osobní.

Tématem letošního týdne modliteb za mládež je ANO BOHU! Mariino ANO BOHU! je zásadní součástí biblického úryvku, který nám papež František pro letošní rok předkládá: „Maria se vydala na cestu a spěchala“ (Lk 1,39). Bez ANO BOHU! by Maria neměla kam spěchat nebo by možná spěchala, ale jinou než Boží cestou.

Týden modliteb za mládež je přípravou na diecézní nebo děkanátní setkání v České republice a jistě je potřeba tento čas využít právě k modlitbě a také o modlitby prosit, protože bez odevzdání se Bohu, načerpání v Jeho přítomnosti a bez Boha samotného je vlastně zbytečné se o cokoliv snažit. Bez ANO BOHU! budeme možná spěchat za dobrými věcmi, ale my jsme povoláni spěchat za Božími věcmi a potom právě s velkou radostí ohlašovat evangelium. Prosme Boha, abychom zakusili milost dát všechno do Jeho rukou, nespoléhali na své síly, nebáli se vykročit a spěchat. Také aby všichni, pro které setkání v diecézích připravujeme, měli opravdu vnímavé srdce pro Boží plány, které si pro každého Bůh s Láskou vysnil.

Zveme vás všechny, zorganizujte společnou modlitbu! Zapojte farníky všech věkových kategorií a napište nám termín a místo setkání na anobohu@gmail.com, zveřejníme to na našich sociálních sítích. V průběhu týdne bude také možnost se spojit prostřednictvím živého vysílání v TV Noe. Pravidelně ve 12 hodin se bude přenášet mše svatá obětovaná za mladé lidi. Ve středu 16. listopadu od 21.05 proběhne adorace a v neděli 20. listopadu od 10.30 poběží přenos ze závěrečné bohoslužby z ostravsko-opavského diecézního setkání.

Všechny materiály naleznete zde.

Zdroj: Sekretariát sekce pro mládež ČBK, zpravy.cirkev.cz