NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Biskup Nuzík požehná ve Staré Vodě dva zvony ze Šilheřovic

By Publikováno 10. 11. 2022 16 listopadu, 2022 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Stará Voda Mapa

Poutní kostel sv. Jakuba Většího a sv. Anny ve Staré Vodě u Libavé čeká v den státního svátku 17. listopadu 2022 slavnostní mše svatá s požehnáním dvou železných zvonů darovaných farnosti Šilheřovice. Bohoslužbu bude od 10.30 celebrovat biskup Josef Nuzík. Muziku zajistí soubor trubačů z Lipníku nad Bečvou a žáci z potštátské hudebky.

Farnost Šilheřovice darovala dva ocelolitinové zvony poutnímu místu na konci června letošního roku. Zvony Panna Maria a sv. Josef o váze 540 kg a sv. Barbora o váze 490 kg svolávaly k bohoslužbám farníky od 70. let 20. století. Odlitky z Vítkovických železáren tehdy nahradily původní bronzové zvony, které byly za 2. světové války zrekvírovány. Jeden z nich se do farnosti loni vrátil. Dílo barokního zvonaře z roku 1764 zůstalo nepoškozeno. Dohledat se jej podařilo v jednom z kostelů v Kolíně nad Rýnem. Vrácený zvon doplnil menší zvon zasvěcený Andělům strážným o váze 60 kg a v roce 2021 nově vyrobený zvon zasvěcený sv. Barboře s hmotností 410 kg.

K přestěhování dvou železňáků do Staré Vody přiměl farníky ze Šilheřovic benediktinský mnich fr. František J. Teister OSB z Rajhradu. Farníkům tak vyřešil problém, co s nimi. „Padaly různé návrhy. Nechat sešrotovat, dát do depozitáře, nechat je jako turistickou atrakci v obci. Až se ozval benediktinský mnich, který se o zvony zajímá. Ať už o ty šilheřovické či bohumínské a jiné, a vznesl dotaz, jak chce farnost se zvony naložit. A vyjádřil přání, jestli by nebylo možné tyto zvony darovat pro účely kostela sv. Anny a sv. Jakuba ve Staré Vodě u Libavé,“ popsal řešení P. Jakub Dominik Štefík, který ve farnosti do června tohoto roku působil.

Ve Staré Vodě u Libavé stojí poutní kostel ze 17. stol., který měli ve správě nejprve piaristé a později (1922–1930) benediktini a obláti (1930–1945). Tento chrám byl hojně navštěvován na jakubsko-anenské pouti a také sloužil místnímu obyvatelstvu, jež však bylo většinově německé a jež muselo po II. světové válce opustit území ČSR. Zaniklá obec a celé území pak bylo začleněno do Vojenského újezdu Libavá, kde se konaly různé vojenské manévry a kde sídlila posádka sovětské armády. Ta se neblaze podepsala na stavu poutního kostela – nápisy na vnitřních omítkách, prostřílená střecha, narušené zdivo, svěšené zvony a vyrabovaný veškerý mobiliář kostela.

Od 90. let 20. století se kostel opravuje a zvelebuje se i jeho okolí. Na záchraně se podílejí také skauti ze širokého okolí. Barokní poutní chrám je v letní sezóně přístupný veřejnosti – vždy v sobotu. V současnosti si vnitřní prostory skvostné barokní stavby mohou zájemci prohlédnout pouze při mimořádných příležitostech. Návštěvní doba bude v sobotu vždy od 10 do 14 hodin, podle zájmu lidí. Vstup do unikátního chrámu s pohnutou minulostí je zdarma.

Více snímku z přepravy zvonů ze Šilheřovic do Staré Vody najdete v této galerii.

Zdroj: doo.cz, foto: Okrašlovací spolek Lubavia