NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pověření ke službě nemocným přijme ve Zlíně šestnáct kaplanů

By Publikováno 8. 11. 2022 27 listopadu, 2022 Aktuality, Kalendář hlavní strana, Nemocní
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana Nemocní
Zlín – kostel sv. Filipa a Jakuba Mapa

Při slavnostní ekumenické bohoslužbě, které bude v sobotu 26. listopadu 2022 od 10.00 v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně předsedat biskup Josef Nuzík, složí slib do rukou svých církevních představených šestnáct nemocničních kaplanů – patnáct z římskokatolické církve a jeden z Církve českobratrské evangelické.

Tito kaplani působí v nemocnicích a domovech pro seniory převážně na území Zlínského kraje.

Vyslání nemocničních kaplanů reaguje na podmínky stanovené Dohodou o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví ČR z 11. července 2019.