NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Kurz „Teologie v praktickém životě“ pokračuje přednáškami o Bibli

By Publikováno 7. 11. 2022 Aktuality, Přednášky

Cyrilometodějská křesťanská akademie (CMKA) pořádá vzdělávací kurz „Teologie v praktickém životě“, který je zaměřen na uvedení do teologie a poznání teologických oborů s možností využití poznatků v praktickém životě křesťana. Jeho další část se zaměří na přednášky úvodu do Písma svatého a biblistiky, přednášet bude P. Petr Mareček.

Kurz přispívá k celoživotnímu vzdělávání laiků v křesťanském učení, jejich společenskému rozhledu a duchovnímu rozvoji, k inspiraci v současné evangelizaci a dialogu. Určen je i osobám připravujícím se vykonávat nebo již vykonávající služby k vyššímu vzdělání v křesťanském učení a nauce církve. Kurz probíhá prezenčně, ale je ho možné se účastnit i distanční formou. Setkání se konají každou středu od 17.00 do 18.30.

Přihlašovat se je možné i v průběhu kurzu, a to elektronicky na webu mska-akademie.cz, anebo písemně na adrese Sekretariát MSKA, Wurmova 11, 779 00 Olomouc.

P. Jiří Koníček, prezidenta CMKA, garant kurzu