NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Dva nové zvony pro Přerov budou odlity ve středu 2. listopadu

By Publikováno 1. 11. 2022 Aktuality

Ve středu 2. listopadu 2022 budou v bavorském Pasově v dílně Rudolfa Pernera odlity dva nové zvony pro přerovský kostel sv. Vavřince. Umožnila to sbírka, kterou vyhlásil spolek Přerovské zvony smíření, z.s. Lidé do ní od jara 2021 věnovali 1,5 milionů korun.

„Zvony budou odlity v den Památky všech věrných zemřelých (Dušičky), i to bylo vybráno s ohledem na dětské oběti masakru na Švédských šancích,“ sdělil místopředseda spolku Přerovské zvony smíření Petr Měřínský.

Velký zvon na sobě bude mít odlita jména dětí zavražděných na Švédských šancích jeho patronem má být Jan Pavel II. a bude vážit přibližně 1800 kg. Menší zvon zasvěcený sv. Františkovi z Assisi má mít 400 kilogramů.

„I přes velmi komplikované okolnosti, které sbírku na zvony provázely, ať už to byl covid, tornádo na jižní Moravě nebo válka na Ukrajině se podařilo zatím vybrat přes 1,5 milionu korun. Nyní potřebujeme ještě další prostředky na doplacení největšího zvonu, na úpravy zvonové stolice a zavěšení,“ popsal předseda spolku Přerovské zvony smíření Josef Rosenberg.

Na pokrytí těchto výdajů spolek plánuje 11. prosince benefiční punčování na farní zahradě v Přerově. Připraven bude kulturní program, punč a občerstvení.

Spolek oslovil více zvonařských dílen, po setkání se zvonaři a předložení nabídek jsme vybrali bavorské zvonařství Rudolfa Pernera. „Rodina Rudolfa Pernera byla vyhnána z Čech po 2. světové válce a pan Perner byl velmi potěšen, že největší zvon připomene karpatské Němce zavražděné na Švédských šancích,“ řekl místopředseda spolku Petr Mlčoch.

Rudolf Perner dodával zvony také do Baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně nebo pro olomouckou katedrálu sv. Václava.

Anna Sýkorová, www.prerovskezvony.com