NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Skončilo 133. plenární zasedání České biskupské konference

By Publikováno 31. 10. 2022 Aktuality

Ve dnech 24.–26. října 2022 se konalo 133. plenární zasedání České biskupské konference na Hoře Matky Boží v Králíkách.

Na začátku zasedání promluvil k biskupům apoštolský nuncius v České republice, arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, a to poprvé po předání pověřovacích listin. Zmínil se o svých zkušenostech s vírou Božího lidu v České republice během prvních měsíců své diplomatické mise. Jeho slova byla cenným pohledem na církev v ČR zvenku. Arcibiskup Okolo mimo jiné řekl, že se nespokojil s návštěvami oficiálních akcí, ale „jako obyčejný host vstoupil do soukromých rodin“. Viděl zde víru „z osobního přesvědčení, vyznačující se věrností, důsledností, soudržností a poctivostí“. Další skutečností, která jej oslovila, byl průběh Synody 2021–2023 v naší zemi. Než přicestoval do České republiky, měl možnost si prostudovat národní synodální syntézu. V reflexi na Národní synodální setkání v červenci na Velehradě uvedl, že si všiml, že se narrativ „změnil ze singuláru na plurál“. Církev v České republice tedy vidí jako „spokojenou a šťastnou uvnitř, připravenou pokračovat v cestě dopředu…, církev sebevědomou, která nemá co skrývat“. Na závěr uvedl, že jeho nástup na post nuncia v ČR byl tak hektický, že během prvních tří týdnů „měl sotva čas otevřít kufr“ a dodal, že se rád připojil k Božímu lidu naší země, který je na cestě ke svatosti. Potlesk si zasloužil nejen obsah, ale i čeština, kterou byl projev přednesen.

Pracovní část zasedání ČBK zahrnovala množství témat, která bylo nutné prodiskutovat nebo o nich rozhodnout. Během zasedání se tak mluvilo o ekonomických otázkách, kromě jiného o společném investování diecézí. Byly schváleny celorepublikové kostelní sbírky na rok 2023. Biskupové se věnovali tématu duchovního rozměru díla Charity ČR a diskutovali o programu s názvem „Křesťanské hodnoty v Charitě“. Nezanedbatelný prostor měla reflexe srpnového Celostátního setkání mládeže, které se konalo v Hradci Králové i diskuse na téma pastorace mládeže s ředitelem Sekce pro mládež ČBK P. Romanem Kubínem.

Bylo schváleno nové znění preface o svatých Cyrilu a Metoději, diskutovalo se o Národním centru pro rodinu a obsazení postu ředitele této instituce. Biskupové se setkali s představiteli společnosti T-Mobile a společně hovořili o perspektivách spolupráce v oblasti telekomunikace a komplexních řešení administrace církevní agendy. Členové ČBK byli v jednom z bodů jednání pozváni k účasti na oslavách 1050. výročí založení pražského biskupství a byla připomenuta památka významného novináře Alfreda Fuchse, který v roce 1941 zahynul v koncentračním táboře v Dachau.

Biskupové kromě jednání prožívali rovněž chvíle společné modlitby, společně liturgie, a v neposlední řadě byl prostor pro neformální rozhovory a společně prožité chvíle odpočinku.

Příští plenární zasedání České biskupské konference se bude konat koncem ledna 2023 v Praze.

Zdroj: www.cirkev.cz