NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Nemocniční kaplani z Olomouce a okolí přijali vyslání do služby

By Publikováno 23. 10. 2022 Aktuality, Fotogalerie, Nemocní

Při ekumenické bohoslužbě v sobotu 22. října 2022 v dominikánském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci složilo slib sedmnáct nemocničních kaplanů působících v nemocnicích a domovech pro seniory převážně na území Olomouckého kraje. Většina nových kaplanů je z římskokatolické církve, dva z Církve československé husitské a jeden z Církve adventistů sedmého dne.

„Vyslání nemocničních kaplanů reaguje na podmínky stanovené Dohodou o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví ČR z 11. července 2019,“ upozorňuje koordinátorka nemocničních kaplanů v olomoucké arcidiecézi Marta Hošťálková a dodává, že kaplani při bohoslužbě skládají slib do rukou svých církevních představitelů. Českou biskupskou konferenci zde zastupoval biskup Josef Hrdlička a Ekumenickou radu církví v ČR patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta. Bohoslužby se zúčastnili také příbuzní a přátelé nemocničních kaplanů i zdravotníci z nemocnic, kde kaplani působí, a předseda Katolické asociace nemocničních kaplanů Michal Hrnčiarik.

Podle Jaroslava Křivánka z Církve československé husitské, který duchovní péči poskytuje ve Fakultní nemocnici Olomouc a byl v sobotu jedním z vyslaných kaplanů, má bohoslužba veliký význam. „Už samotný moment vyslání v sobě obsahuje hluboké mystérium, podobně jako Ježíš vysílá své učedníky do světa. Vysílající projevuje vyslanému důvěru a vyslaný se cítí být vázán svým posláním. Pro mne osobně má však tento akt po letech předchozí služby nemocným ještě jiný rozměr. K pacientovi kaplan nepřichází sám za sebe. Je vyslán někým, kdo je zdrojem milosti, uzdravení a života. Vysílá nás Pán, kterému záleží na každém, tedy i nepokřtěném člověku,“ říká.

„Práce nemocničních kaplanů je podobná práci ostatních pomáhajících profesí, v mnoha ohledech se může s péčí jiných pomáhajících profesí i prolínat. Navíc má však zvláštní pochopení nebo zacílení právě pro oblast duchovních potřeb člověka, pro duchovní doprovázení nemocných. A to zejména těch nemocných, kteří jsou hospitalizováni v různých zdravotnických zařízeních,“ říká další z účastnic, Kateřina Grygová, která již osm let působí v Nemocnici Šternberk a Odborném léčebném ústavu v Pasece, a pokračuje: „K této práci mě přivedla zajímavá možnost skloubit své teologické vzdělání se zcela praktickou službou druhým v práci v nemocnici. Naplňuje mě evidentní smysl této práce, tedy to, jak je tato péče žádaná, nebo to, jak takřka denně dostáváte od nemocných zpětnou vazbu, která nedává pochyb o tom, jak moc je tato služba potřebná.“

Fotogalerie (Pavel Langer / Člověk a Víra)