NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

30. v mezidobí

By Publikováno 23. 10. 2022 Mons. Josef Nuzík

„Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo jako tamhleten celník.“ (Lk 18,11)

Určovat svou dokonalost pouze vnějším srovnáváním s jinými lidmi nestačí, snadno se v tomto pohledu mýlíme. Rozhodující je stav lidského nitra.