NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Charita ČR ocenila arcibiskupa Jana Graubnera

By Publikováno 22. 10. 2022 31 října, 2022 Aktuality, Charita, Články – Graubner

Cenu Charity ČR obdržel v pátek 21. října 2022 po bohoslužbě v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pražský arcibiskup Jan Graubner.

Pražský arcibiskup Jan Graubner byl nominován Arcidiecézní charitou Olomouc, kterou jako olomoucký arcibiskup vždy podporoval. V odůvodnění nominace stojí: „Arcibiskup Jan Graubner je s charitním dílem od počátku velmi úzce spjat. Charitu měl jako biskup na starosti od počátku svého působení a s jeho osobní podporou se charitní dílo rozvinulo do dnešní podoby. Charitu má dlouhodobě na starosti i na úrovni České biskupské konference. Významným způsobem se podílel na vzniku konkrétních projektů, největší z nich je Tříkrálová sbírka, která je dnes největší sbírkou v ČR.“

„Chci poděkovat všem, kteří charitu budují. Zápal pro Boží věc je silnější než překážky, které se podařilo překonat,“ uvedl oceněný arcibiskup Graubner.

Kromě něj byly oceněny také další osobnosti, které nominovaly jednotlivé diecézní charity. Za Arcidiecézní charitu Praha byl nominován a oceněn ředitel Charity Starý Knín Stanislav Žák. K jeho nominaci Arcidiecézní charita Praha uvedla. „Pan Stanislav Žák založil v březnu 1993 Charitu Starý Knín a jako její ředitel ji vede dosud. Za jeho vedení se organizace rozšířila z jednoho malého střediska v Novém Kníně na středisek deset, tedy z počtu 5 pečovatelek a zdravotních sester na zhruba 250 pracovníků a dalších charitních dobrovolníků ve farnostech, kde se služby a sociální projekty realizují. Jeho kolegové si na něm cení především laskavosti, rozvahy a moudrého přístupu ke zdárnému, dlouhodobému a cílenému plánování charitních aktivit. Charitní službě, stejně jako službě ve farnosti věnuje veškerý svůj čas a úsilí, snad i na úkor svého osobního a rodinného života.“

Více o se o oceněných osobnostech dočtete na webu Charity ČR.

Zdroj: zpravy.cirkev.cz