NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn

By Publikováno 18. 10. 2022 Fotogalerie

Noční eucharistické procesí z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn uspořádalo v noci ze 14. na 15. října 2022 mariánské společenství Večeřadla Křenovice za účasti biskupa Antonína Baslera.

Účastníci v procesí putovali za odčinění urážek způsobených Trojjedinému Bohu a Panně Marii, za ochranu rodiny a manželství jako svazku muže a ženy, za odčinění hříchů potratu a návrat lidstva k Božím přikázáním, za svatost kněží a zachování pravé katolické víry, za pokoj a mír v lidských srdcích a na celém světě. Po příchodu do baziliky přijali poutníci svátostné požehnaní a pouť o půlnoci zakončila mše svatá.

Fotogalerie (Jarmila Fussová / Člověk a Víra)