NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Na Velehradě se setkali kandidáti kněžství z Česka i Slovenska

By Publikováno 17. 10. 2022 Aktuality, Fotogalerie

V sobotu 15. října 2022 se na Velehradě uskutečnila již 12. pouť studentů i představených z kněžských seminářů Čech, Moravy a Slovenska. Mši svatou za bohoslovce a nová kněžská povolání celebroval v poutní bazilice pražský arcibiskup Jan Graubner, kazatelem byl košický řeckokatolický arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.

Úvodem rektor Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci P. Pavel Stuška připomněl, že Velehrad byl před více než stoletím opakovaně dějištěm unionistických kongresů, při kterých se zde na pozvání pozdějšího olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana scházeli církevní představitelé i další věřící nejen z dnešního Česka a Slovenska, ale také dalších slovanských zemí. Přivítal pak všechny přítomné bohoslovce i představené z kněžských seminářů v Praze, Olomouci a Českých Budějovicích, v Bratislavě, Košicích, Prešově, Nitře a Spišské Kapitule i studenty z teologického konviktu v Olomouci.

Košický arcibiskup Cyril Vasiľ ve své homilii zmínil odkaz svatých Cyrila a Metoděje – jejich snahu o to, aby Slované i další národy mohli poznávat Boha ve vlastním jazyce. „Podle jejich příkladu jsme ovšem povoláni mluvit nejen česky nebo slovensky, ale také hlásat pravdy evangelia tak, aby jim rozuměl dnešní člověk,“ zdůraznil. Seminaristům pak připomněl, že Kristus je chce proměnit podle sebe, a oni se s ním proto mají stále víc ztotožňovat. „Chce hovořit vašimi ústy nejen od ambonu při hlásání evangelia, ale i tehdy, když budete mluvit s dětmi v náboženství nebo s jejich rodiči, se stařenkou před obchodem nebo s úředníky: pokaždé má Kristus hovořit vašimi ústy. A dokonce i tehdy, když se na vás s provokací nebo výsměchem obrátí ti, pro které sama vaše existence je tmářstvím a budou vám chtít naplivat do tváře za všechna skutečná i domnělá provinění církve v minulosti i dnes,“ zmínil.

Arcibiskup Jan Graubner pak upozornil, že příprava v semináři je pro bohoslovce jen začátkem celoživotní přípravy. „Nikdy nejsme hotoví, až do chvíle, kdy vydechneme naposledy,“ řekl a přítomným kandidátům kněžství popřál: „Ať roste vaše upřímné a hluboké přátelství s Kristem, které je předpokladem toho, abychom mohli jako kněží in persona Christi také jednat. A dejte si pozor, abyste se nevěnovali jen studiu Božího slova, kdy stojíte nad ním, ale občas byli i pod ním při modlitbě, protože teprve když Boží slovo přijímáme a necháme se jím přetvářet – někdy i proti svým plánům a proti své vůli – objevujeme jeho obsah, jeho sílu a moc.“

Celodenní program nabídl také přednášku historika Jaroslava Šebka z Historického ústavu Akademie věd ČR, který se zaměřil na význam cyrilometodějské tradice a také přínos A. C. Stojana pro unionistické hnutí a mezikonfesní spolupráce. Seminaristé z Čech, Moravy a Slovenska vedle toho mohli absolvovat komentované prohlídky výstav a expozic, které Velehrad nabízí turistům. A součástí třídenního pobytu byl také program v jednotlivých farnostech v okolí, které bohoslovcům nabídly ubytování.

Fotogalerie (František Ingr / Člověk a Víra)