NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

29. v mezidobí

By Publikováno 16. 10. 2022 Mons. Josef Nuzík

„Zvedám své oči k horám. Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.“ (Žl 121,1n)

Když potřebujeme pomoc, je dobře, že se máme na koho obrátit. Je zde První pomoc, pomoc příbuzných a přátel… Nezapomínejme však na pomoc od Hospodina!