NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Charita žádá o finanční podporu na pomoc předlužených klientů

By Publikováno 6. 10. 2022 Aktuality, Charita

Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) vyhlašuje finanční sbírku na pomoc těm, kteří nemají dostatek prostředků na aktuální řešení svých dluhů formou oddlužení v Milostivém létu II. Prosíme tak o finanční pomoc lidem, kteří na vyřešení své nepříznivé situace opravdu chtějí pracovat a svoji nepříznivou neřešitelnou situaci chtějí změnit.

Finanční sbírka probíhá na sbírkovém účtu č. 115-1060670297 / 0100. Prostředky, takto získané, budou použity na úhradu poplatků a jistin dlužných částek event. jejich částí, a to v případech, které lze zahrnout pod tzv. Milostivé léto II, při jejichž úhradě dlužník dosáhne svého oddlužení, ke kterému by jinak neměl jiné finanční prostředky.

Sociální pracovníci poraden budou o prostředky žádat pouze v případech, kdy takto cíleně podpoří lidi, kteří mají snahu svou situaci řešit, jsou aktivní a sami pracují na změně i zajištění hotovosti pro platbu jistiny nebo poplatků.

„Aktuálně v místních Charitách patřících pod ACHO evidujeme minimálně čtyři klienty, jejichž dluhy, tedy výše jistiny, jsou od 90.000,- po 200.000,- Kč a dalo by se je zahrnout do Milostivého léta II,“ vysvětluje vedoucí metodického oddělení Martina Straková. „Jde o lidi, kteří chtějí a fakticky aktivně pracují na své situaci. Dluží jen jednomu věřiteli, převážně zdravotní pojišťovně, a sami, i přes svou snahu, na výši jistiny nemají dostatečné prostředky. U těchto lidí by zajištění finanční částky na splátku jistiny dluhu zásadně změnilo jejich životní situaci. Zároveň jde o lidi, kde je vysoký předpoklad, že se do dluhů již nedostanou.“

Do oddlužovací akce Milostivé léto II. jsou zapojeny sociální poradny Charity. Během září se na ně obrátilo 256 klientů z nichž 49 splňuje podmínky Milostivého léta II.

Podrobné informace vč. kontaktů na sociální poradny Charita soustředila na webové stránce www.charita.cz/milostive-leto-ii/.

Marek Navrátil, ACHO